Программалау


Жұмыс бағдарламасы - Қолданылу аймағы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативті сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы жағдайы
Жұмыс бағдарламасы - Ұсынылатын әдебиеттер және ресурстар
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ және СОӨЖ-ның тақырыптары мен мазмұндары
Жұмыс бағдарламасы - Емтихан сұрақтары
Жұмыс бағдарламасы - Глоссарий
Жұмыс бағдарламасы - Оқу процесінің және қашықтықтан консультация берудің графигі
Жұмыс бағдарламасы - Студенттердің білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Бағалау критериі
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқудағы әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы - Курстың форматы
1-апта - Дәріс - 1. Нысанды-бағдарланған программалаудың негізгі принциптері
2-апта - Дәріс - 2. Delphi ортасы
3-апта - 3-ДӘРІС. Жоба сипаттамасы
4-апта - 4-ДӘРІС. Жобаны компиляциялау және орындау
5-апта - 5-ДӘРІС. Қолданба дайындау
6-апта - 6-ДӘРІС. Дайындаудың интегралданған ортасының құралдары
7-апта - 7-ДӘРІС. Object Pascal тілі
8-апта - 8-ДӘРІС. Нысанды-бағдарланған программалаудың ерекшеліктері
9-апта - 9-ДӘРІС. Визуалды компоненттер
10-апта - 10-ДӘРІС. Мәтінмен жұмыс істеу
11-апта - 11-ДӘРІС. Батырмалар мен ауыстырғыштар
12-апта - 12-ДӘРІС. Батырмалар мен ауыстырғыштар
13-апта - 13-ДӘРІС. Формаларды қолдану
14-апта - 14-ДӘРІС. Менюмен жұмыс істеу
15-апта - 15-ДӘРІС. Менюмен жұмыс істеу