Мәліметтер қорын программалау


Жұмыс бағдарламасы - 1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ
Жұмыс бағдарламасы - 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Жұмыс бағдарламасы - 3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Жұмыс бағдарламасы - 4. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН РЕСУРСТАР
Жұмыс бағдарламасы - 5.ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Жұмыс бағдарламасы - 6.СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН МАЗМҰНЫ
Жұмыс бағдарламасы - 7.ПӘНДІ ОҚЫП-ҮЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Жұмыс бағдарламасы - 8.КУРС ФОРМАТЫ
Жұмыс бағдарламасы - 9.КУРС САЯСАТЫ
Жұмыс бағдарламасы - 10.БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Жұмыс бағдарламасы - 11.СТУДЕНТТІҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ
Жұмыс бағдарламасы - 12. ОҚУ ҮРДІСІНІҢ ЖӘНЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН КЕҢЕС БЕРУ КЕСТЕСІ
Жұмыс бағдарламасы - 13.ГЛОССАРИЙ
1-апта - Дәріс
1-апта - Зертханалық жұмыс
2-апта - Дәріс
2-апта - Зертханалық жұмыс
3-апта - Дәріс
3-апта - Зертханалық жұмыс
4-апта - Дәріс
4-апта - Зертханалық жұмыс
5-апта - Дәріс
5-апта - Зертханалық жұмыс
6-апта - Дәріс
6-апта - Зертханалық жұмыс
7-апта - Дәріс
7-апта - Зертханалық жұмыс
7-апта - СӨЖ тапсырмалары
8-апта - Дәріс
8-апта - Зертханалық жұмыс
9-апта - Дәріс
9-апта - Зертханалық жұмыс
10-апта - Дәріс
10-апта - Зертханалық жұмыс
11-апта - Дәріс
11-апта - Зертханалық жұмыс
12-апта - Дәріс
12-апта - Зертханалық жұмыс
13-апта - Дәріс
13-апта - Зертханалық жұмыс
14-апта - Дәріс
14-апта - Зертханалық жұмыс
14-апта - СӨЖ тапсырмалары
15-апта - Дәріс
15-апта - Зертханалық жұмыс