Білім берудегі ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану аймағы
Жұмыс бағдарламасы - 2. Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - 3.Жалпы ереже
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқытудың міндеттері:
Жұмыс бағдарламасы - 4.Ұсынылған әдебиеттер мен ресурстар
Жұмыс бағдарламасы - 5. Пәннің модуль бойынша бөлінуі, пәннің мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Зертханалық жұмыс тақырыптары
Жұмыс бағдарламасы - 6.СӨЖ-дің тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - 7.Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқау
Жұмыс бағдарламасы - 8. Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - 9. Курстың саясаты
Жұмыс бағдарламасы - 10. Бағалау критерииі
Жұмыс бағдарламасы - 11.Студенттің білімін тексеру
Жұмыс бағдарламасы - 12. Қашықтықтан оқыту үрдісінің оқу кестесі
Жұмыс бағдарламасы - 13. Пән глоссарийі
Жұмыс бағдарламасы - 14. СӨЖ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Жұмыс бағдарламасы - 15. МАТЕРИАЛДЫ МЕҢГЕРГЕНДІГІН БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
1-апта - Дәріс № 1. Тақырыбы: Мектепте АКТ құралдарының даму тарихы. Бихевиоризма сатысы. Бағдарламалық оқыту және оны АКТ дамуының жаңа сатыларына көшу. АКТ дамуының конгнитивтік сатысы.
1-апта - Зертханалық сабақ № 1
2-апта - Дәріс №2. Тақырыбы: Инструментальды орталар. Оқыту орталары. Оқытудың компьютерлік құралдарын жасаудың параллельді-циклдық негізі.
3-апта - Дәріс № 3. Тақырыбы: Оқытудағы АКТ дамуының кезеңдері. Олардың заңдылықтары. АКТ құралдары мен оқытудың жандандыру.
3-апта - Зертханалық сабақ № 2
4-апта - Дәріс № 4. Тақырыбы: Білім беруде АКТ-ы пайдаланудың әдістемелік қорлары мультимедиалық әдістер. АКТ-ны жаңаны үйрету, икемділікті қалыптастыру, жалпылау мен жүйелеу, білім мен икемділікті бақылап, есепке алу сатыларында пайдалану.
5-апта - Дәріс № 5. Тақырыбы: АКТ-ны пайдаланудың негізгі бағыттары:моделдеу, есепке алу және бақылау, оқу үрдісін қолдану.
5-апта - Зертханалық сабақ № 3
6-апта - Дәріс № 6. Тақырыбы: Білім берудегі АКТ құралдарының сапасын бағалауға қолданылатын жалпы тәсілдер.
7-апта - Дәріс № 7. Тақырыбы: Әртүрлі тәсілдер негізінде бақылау мен есепке алудың, компьютерлік оқытудың әдістері мен жолдарының, мазмұнының құрылымдары сапасын бағалау.
7-апта - Зертханалық сабақ № 4
8-апта - Дәріс № 8. Тақырыбы: Электрондық және виртуалдық кітапханалар және каталогтар.
8-апта - Зертханалық сабақ № 8. (2 сағат)
9-апта - Дәріс № 9. Тақырыбы: Білім берудегі басқару қызметтерін автоматтандыру. Білім берудегі ақпараттық жүйелер. Білім мен икемділіктерді бағалау жүйелері олардың теориялық негіздері мен практика да іске асырылады.
10-апта - Дәріс № 10. Тақырыбы: Тестілеу және ЕҰТ жүйелерінің электрондық нұсқалары. Білім беру нәтижелеріне мониторингі жасау жүйелері.
11-апта - Дәріс №11. Тақырыбы: Интернетте объектіге бағдарланған тәсілдің болашағы. Ауқымды желіде білім беру жүйесін тарату.
12-апта - Дәріс № 12. Тақырыбы: Жаңа педагогикалық ақпараттық технологияларды енгізу Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. Ақпараттық технологияның маңызы
13-апта - Дәріс №13. Тақырыбы: АКТ-ы дамуының перспективалық бағыттары. Бағдарламалау: ақылды заттар, интеллектуалды ғимарат және үй, интеллектуалды киім, жинақылы (тұтас) оқыту жүйелері және т.б.
14-апта - Дәріс № 14. Тақырыбы: Ақпараттық технологияның маңызы
15-апта - Дәріс № 15. Тақырыбы: Электрондық оқулықтар мен қашықтық курстар. Виртуалдық мектептер.