Педагогика


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиеттер және қорлары
Жұмыс бағдарламасы - Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ тапсырмаларының кестесі
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ және СӨЖО тапсырмаларын орындауға әдістемелік нұсқау.
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Студент білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі
Жұмыс бағдарламасы - Глоссарий
Жұмыс бағдарламасы - Бақылау жұмысын орындауға әдістемелік нұсқау
Жұмыс бағдарламасы - Бақылау жұмысының тақырыбы:
Жұмыс бағдарламасы - 1- ағымды бақылау сұрақтары:
Жұмыс бағдарламасы - 2-ағымды бақылау сұрақтары:
Жұмыс бағдарламасы - Емтихан тест сұрақтары:
1-апта - 1-тақырып. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы мен тарихы.
1-апта - Практикалық сабақ. 1-тақырып. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы мен тарихы.
2-апта - 2-тақырып. Қазіргі әлемдегі білім беру.
2-апта - практикалық сабақ. 2-тақырып. Қазіргі әлемдегі білім беру.
2-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
3-апта - 3-тақырып. Білім беру және жеке тұлға.
3-апта - практикалық сабақ. 3-тақырып. Білім беру және жеке тұлға.
3-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
4-апта - 4-тақырып. Мұғалім мамандығының әлеуметтік экономикалық, идеологиялық мәні.
4-апта - практикалық сабақ. 4-тақырып. Мұғалім мамандығының әлеуметтік экономикалық, идеологиялық мәні
4-апта - СӨЖ тапсырмаларыны
5-апта - 5-тақырып. Өзін өзі тәрбиелеу мен өздігінен білім алу мұғалімнің ғылыми – практикалық негізі жалпы негіздері.
5-апта - практикалық сабақ. 5-тақырып. Өзін өзі тәрбиелеу мен өздігінен білім алу мұғалімнің ғылыми – практикалық негізі жалпы негіздері.
5-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
5-апта - СӨЖ тапсырмалары
6-апта - 6-тақырып. Педагогика тарихы және міндеттері.
6-апта - практикалық сабақ. 6-тақырып. Педагогика тарихы және міндеттері.
7-апта - 7-тақырып. Педагогиканың әдіснамалық негіздері.
7-апта - практикалық сабақ. 7-тақырып. Педагогиканың әдіснамалық негіздері.
7-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
7-апта - СӨЖ тапсырмалары
8-апта - 8-тақырып. Тұтас педагогикалық процесс – мұғалім іс-әрекеті мен педагогика пәнінің объектісі.
8-апта - практикалық сабақ. 8-тақырып. Тұтас педагогикалық процесс – мұғалім іс-әрекеті мен педагогика пәнінің объектісі.
9-апта - 9-тақырып. Тәрбиенің теориясы.
9-апта - практикалық сабақ. 9-тақырып. Тәрбиенің теориясы.
9-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
9-апта - СӨЖ тапсырмалары
10-апта - 10-тақырып. Тәрбие әдістері, формалары мен құралдары.
10-апта - практикалық сабақ. 10-тақырып. Тәрбие әдістері, формалары мен құралдары.
11-апта - 11-тақырып. Бала тәрбиесіндегі дене тәрбиесінің, ақыл-ой тәрбиесінің, адамгершілік тәрбиесінің, еңбек тәрбиесінің, эстетикалық тәрбиенің, экологиялық тәрбиенің маңызы.
11-апта - практикалық сабақ. 11-тақырып. Бала тәрбиесіндегі дене тәрбиесінің, ақыл-ой тәрбиесінің, адамгершілік тәрбиесінің, еңбек тәрбиесінің, эстетикалық тәрбиенің, экологиялық тәрбиенің маңызы.
11-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
11-апта - СӨЖ тапсырмалары
12-апта - 12-тақырып. Сынып жетекшісінің іс – әрекеті.
12-апта - практикалық сабақ. 12-тақырып. Сынып жетекшісінің іс – әрекеті.
13-апта - 13-тақырып. Дидактика – оқытудың теориясы. Оқыту әдістері.
13-апта - практикалық сабақ. 13-тақырып. Дидактика – оқытудың теориясы. Оқыту әдістері.
13-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
14-апта - 14-тақырып. Сабақ- мектепте оқытудың негізгі формасы.
14-апта - практикалық сабақ. 14-тақырып. Сабақ- мектепте оқытудың негізгі формасы.
15-апта - 15-тақырып. Педагогикалық менеджмент.
15-апта - практикалық сабақ. 15-тақырып. Педагогикалық менеджмент.
15-апта - СОӨЖ тақырыптары мен мазмұны
15-апта - СӨЖ тапсырмалары