экология тұрақты даму


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану аймағы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативті сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - 3. Жалпы жағдайы
Жұмыс бағдарламасы - Студент курсты оқу нәтижесінде білу керек:
Жұмыс бағдарламасы - Алғы сөз
Жұмыс бағдарламасы - 5. Пәннің мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - № 2 Модуль «Табиғи ресурстар және тиімді табиғатты пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі кездің экологиялық мәселелері. Экодаму мәселелері.»
Жұмыс бағдарламасы - 2.5 Курс бойынша СӨЖ тапсырмалары
Жұмыс бағдарламасы - 7. Методикалық нұсқаулар.
Жұмыс бағдарламасы - II. СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЛАТЫН ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ САБАҚТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ
Жұмыс бағдарламасы - III. СӨЖ тапсырмаларының жоспарлары
Жұмыс бағдарламасы - 11.Студенттердің білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - 12. Оқу процесінің және қашықтықтан консультация берудің графигі
Жұмыс бағдарламасы - 13. Пән бойынша глоссарий
Жұмыс бағдарламасы - 14. Дәрістер
Жұмыс бағдарламасы - Емтиханға арналған бақылау тестілері
1-апта - 1. Тақырыбы: «Тұрақты даму тұжырымдамалары және принциптері. ҚР тұрақты дамуының болашағы.»
1-апта - Практикалык сабақ № 1 «Кіріспе. Экология пәні, бағыттары және есептері. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология. Тірі ағзаға абиотикалык факторлардың әсері.»
2-апта - 2. Тақырыбы: «Тұрақты даму тұжырымдамалары және принциптері. ҚР тұрақты дамуының болашағы.»
2-апта - Практикалык сабақ № 2 «Кіріспе. Экология пәні, бағыттары және есептері. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология. Тірі ағзаға абиотикалык факторлардың әсері.»
3-апта - 3. Тақырыбы: «Экожүйенің ұйымдасуының әр түрлі деңгейлерінде экологиялық факторлардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары.»
3-апта - Практикалык сабак № 3 «Биотикалык карымкатынастар.»
4-апта - 4. Тақырыбы: «Экожүйенің ұйымдасуының әр түрлі деңгейлерінде экологиялық факторлардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары.»
4-апта - Практикалык сабак № 4 «Биотикалык карымкатынастар.»
5-апта - 5. Тақырыбы: «Экожүйе биосфераның құрылыс-функционалдық бірлігі ретінде. Экологиялық принциптер/экожүйелік көзқарастар. Энергетикалық алмасу және заттар айналымы.»
5-апта - Практикалык сабак №5 «Популяция санынын реттелуі.»
6-апта - 6. Тақырыбы: «Экожүйе биосфераның құрылыс-функционалдық бірлігі ретінде. Экологиялық принциптер/экожүйелік көзқарастар. Энергетикалық алмасу және заттар айналымы.»
6-апта - Практикалык сабак №6 «Популяция санынын реттелуі.»
7-апта - 7. Тақырыбы: «В.И. Вернадскийдің биосфералық-ноосфералық тұжырымдамасы. Антропогендік әсер биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық факторы ретінде. Қазіргі қоғамның мәселелері. Биологиялық және ландшафтық алуандылық. Климаттың өзгеруі.»
7-апта - Практикалык сабак №7 «Экожүйслср. Экожүйсде экологиялык пирамидалар.»
8-апта - 8.Тақырыбы: «В.И. Вернадскийдің биосфералық-ноосфералық тұжырымдамасы. Антропогендік әсер биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық факторы ретінде. Қазіргі қоғамның мәселелері. Биологиялық және ландшафтық алуандылық. Климаттың өзгеруі.»
8-апта - Практикалык сабак №8 «Экожүйслср. Экожүйсде экологиялык пирамидалар.»
9-апта - 9. Тақырыбы: «Табиғи орта экономикалық дамудың негізі ретінде. Табиғи қорларды басқару. Тұрақты өндіріс және тұтыну. Энергетикалық қарқындылық.»
9-апта - Практикалык сабак №9 «Экожүйслср. Экожүйсде экологиялык пирамидалар.»
10-апта - 10.Тақырыбы: «Табиғи орта экономикалық дамудың негізі ретінде. Табиғи қорларды басқару. Тұрақты өндіріс және тұтыну. Энергетикалық қарқындылық.»
10-апта - Практикалык сабак № 10 «Биосфераның ғаламдык экологиялык мәсслелсрі: атмосфсраның, топырактын Әлемдік мүхиттың ғаламдык ластануы. Экологиялык жағдай және экологиялык дағдарыс.»
11-апта - 11. Тақырыбы: «Экодаму мәселелері.»
11-апта - Практикалык сабак № 11 «Биосфераның ғаламдык экологиялык мәсслелсрі: атмосфсраның, топырактын Әлемдік мүхиттың ғаламдык ластануы. Экологиялык жағдай және экологиялык дағдарыс.»
12-апта - 12. Тақырыбы: «Экодаму мәселелері.»
12-апта - Практикалык сабак № 12 «Биосфераның ғаламдык экологиялык мәсслелсрі: атмосфсраның, топырактын Әлемдік мүхиттың ғаламдык ластануы. Экологиялык жағдай және экологиялык дағдарыс.»
13-апта - 13. Тақырыбы: Адам экологиясы. Экологиялық жағдай және адам денсаулығы
13-апта - Практикалык сабак № 13 «Әлеуметтік - экологиялык мәселелер: халык өсуі, корлык дағдарыс, генофонд өзгеруі, орта жалпы карсылығынын ұлғаюы, әсерлердін жана түрлері.»
14-апта - 14. Тақырыбы: Адам экологиясы. Экологиялық жағдай және адам денсаулығы
14-апта - Практикалык сабак № 14 «Әлеуметтік - экологиялык мәселелер: халык өсуі, корлык дағдарыс, генофонд өзгеруі, орта жалпы карсылығынын ұлғаюы, әсерлердін жана түрлері.»
15-апта - 15. Тақырыбы: Адам экологиясы. Экологиялық жағдай және адам денсаулығы
15-апта - Практикалык сабак № 15 «Әлеуметтік - экологиялык мәселелер: халык өсуі, корлык дағдарыс, генофонд өзгеруі, орта жалпы карсылығынын ұлғаюы, әсерлердін жана түрлері.»