Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиеттер және қорлар
Жұмыс бағдарламасы - Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ және СӨЖО тапсырмаларын орындауға әдістемелік нұсқау.
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Студент білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі
Жұмыс бағдарламасы - Глосарий
Жұмыс бағдарламасы - Бақылау сұрақтары
1-апта - Тақырып-1. Қазақстандық жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі.1,2,3-апта
1-апта - Практикалық сабақтарының жоспары.
2-апта - Тақырып-1. Қазақстандық жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі. 1,2,3 апта
2-апта - Практикалық сабақтарының жоспары.
3-апта - Тақырып-1. Қазақстандық жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі. 1,2,3 апта
3-апта - Практикалық сабақтарының жоспары.
4-апта - Тақырып-2. Сабақ - оқытуды ұйымдастырудың бір формасы
4-апта - Практикалық сабақтарының жоспары.
5-апта - Тақырып-2. Сабақ - оқытуды ұйымдастырудың бір формасы. 4,5,6 апта
5-апта - Практикалық сабақ
6-апта - Тақырып-2. Сабақ - оқытуды ұйымдастырудың бір формасы.
6-апта - Практикалық сабақ
7-апта - Мектеп мұғалімінің инновациялық іс-әрекеті
7-апта - Практикалық сабақ
8-апта - Мектеп мұғалімінің инновациялық іс-әрекеті
8-апта - Практикалық сабақ
9-апта - Мектеп мұғалімінің инновациялық іс-әрекеті
9-апта - Практикалық сабақ
10-апта - . Оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері.
10-апта - Практикалық сабақ
11-апта - Оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері.
11-апта - Практикалық сабақ
12-апта - .Оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері.
12-апта - Практикалық сабақ
13-апта - Тақырып-5. Интерактивті оқытулар: жаңа тәсілдер.
13-апта - Практикалық сабақ
14-апта - Тақырып-5. Интерактивті оқытулар: жаңа тәсілдер.
14-апта - Практикалық сабақ
15-апта - Тақырып-5. Интерактивті оқытулар: жаңа тәсілдер.
15-апта - Практикалық сабақ