Экономикалық теория негіздері


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативті сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиеттер мен қорлар
Жұмыс бағдарламасы - Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуің
Жұмыс бағдарламасы - Сөж және СОЖӨЖ тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Студенттердің білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Оқу үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі
1-апта - №1 тақырып
1-апта - Тапсырма
1-апта - Тапсырма
2-апта - Дәріс №2
2-апта - Тапсырма
3-апта - Дәріс№3
3-апта - Тапсырма
4-апта - Дәріс№4
4-апта - Тапсырма№4
5-апта - дәріс№5
5-апта - тапсырма
6-апта - Дәріс№6
6-апта - Тапсырма №6
7-апта - Дәріс№7
7-апта - Тапсырма №7
8-апта - Дәріс№8
8-апта - Тапсырма№8
9-апта - Дәріс№9
9-апта - тапсырма
10-апта - Дәріс№10
10-апта - Тапсырма№10
11-апта - Дәріс№11
11-апта - Тапсырма№11
12-апта - Дәріс№12
12-апта - Тапсырма №12
13-апта - Дәріс№13
13-апта - Тапсыриа №13
14-апта - Дәріс№14
14-апта - Тапсырма№14
15-апта - Дәріс№15
15-апта - тапсырма №15