Информатиканы оқыту әдістемесі


Жұмыс бағдарламасы - Қолданылу аймағы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы жағдайы
Жұмыс бағдарламасы - Пайдаланылатын әдебиеттер және ресурстар
Жұмыс бағдарламасы - Пәннің мазмұны мен модулге бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ-дің тақырыбы мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - Курстың форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курстың саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Бағалау критерийлері
Жұмыс бағдарламасы - Студенттердің білімін бақылау сұрақтары
Жұмыс бағдарламасы - Оқу үрдісінің кестесі және қашықтықтан кеңес беру
Жұмыс бағдарламасы - ГЛОСАРИЙ
Жұмыс бағдарламасы - 1-ағымдық бағалау сұрақтары (1-7 апта бойынша)
Жұмыс бағдарламасы - 2-ағымдық бағалау сұрақтары (8-15 апта бойынша)
1-апта - Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясының жалпы мәселелері
1-апта - №1 СӨЖ
1-апта - 1 - зертханалық жұмыс
2-апта - Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде. Информатиканы оқыту әдістемесінің педагогикамен, псиxологиямен және информатика ғылымымен байланысы
2-апта - 2 - зертханалық жұмыс
2-апта - №2 СӨЖ
3-апта - Мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері. Жалпы білім беретiн орта мектепте информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі.
3-апта - 3 - зертханалық жұмыс
3-апта - №3 СӨЖ
4-апта - Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар. Орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Информатика бойынша жалпы білім беру стандартының функциялары мен орны
4-апта - 4 - зертханалық жұмыс
4-апта - №4 СӨЖ
5-апта - Жалпы орта білім беретін мектептерде информатиканы оқыту тұжырымдамалары. Информатиканы үздіксіз оқытудың үшкезендік құрылымы.
5-апта - 5 - зертханалық жұмыс.
5-апта - №5 СӨЖ
6-апта - Бастауыш мектептегі информатиканың кіріктіріліп оқытылуы. Оның мақсаттары мен міндеттері.
6-апта - 6 - зертханалық жұмыс
6-апта - №6 СӨЖ
7-апта - Мектептің информатика курсы бойынша негізгі бағдарламаларға талдау жасау
7-апта - 7 - зертханалық жұмыс
7-апта - №7 СӨЖ
8-апта - Мектептің информатика курсы бойынша оқулықтарға талдау жасау
8-апта - 8 - зертханалық жұмыс
8-апта - №8 СӨЖ
9-апта - Орта мектептегі информатика курсын бағдарламалық қамтамасыз ету. Информатика курсын оқыту құралдарының жүйесі.
9-апта - 9-зертханалық жұмыс
9-апта - №9 СӨЖ
10-апта - Информатика кабинетінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру. Мектептегі информатика кабинетіне қойылатын негізгі талаптар. Кабинетті жабдықтау және оған қызмет ету.
10-апта - 10-зертханалық жұмыстар
10-апта - №10 СӨЖ
11-апта - Компьютерлік техникада жұмыс істеудің санитарлық - гигиеналық жұмыс істеу нормалары
11-апта - 11-зертханалық жұмыстар
11-апта - №11 СӨЖ
12-апта - Информатика курсы бойынша оқу үрдісін жоспарлау. Оқу үрдісінін тақырыптық жоспары және сабақ жоспары.
12-апта - 12-зертханалық жұмыстар
12-апта - №12 СӨЖ
13-апта - Орта мектептегi информатика курсының мазмұны
13-апта - 13-зертханалық жұмыс
14-апта - Мектептегі оқу жоспарындағы информатика курсының алатын орны
14-апта - 14 - зертханалық жұмыс
15-апта - Информатиканы оқыту әдістеріне шолу.
15-апта - 15-зертханалық жұмыс