музыка өнері теориясы мен әдістемесі


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативті сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиет және қорлар
Жұмыс бағдарламасы - Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СОӨЖ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы - Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Студенттер білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Оқу үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі
Жұмыс бағдарламасы - Глоссарий
1-апта - Дәріс №1 Тақырыбы 1. Музыканы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттерінің ұстанымдары
1-апта - Тапсырма:
2-апта - Дәріс №2 Тақырыбы 2. Музыка өнері түрі және тәрбиелеу пәні ретінде
2-апта - Тапсырмалар
3-апта - Дәріс №3 Тақырыбы 3. Балалар музыкалық тәрбиесіндегі отандық және шет ел жүйелері
3-апта - • Тапсырма
4-апта - Дәріс №4 Музыка тәрбиесінің мазмұны
4-апта - • Тапсырма
5-апта - Дәріс №5 Тақырыбы 5 Халық музыкасы, қазақ музыкасы, камералық музыка Хормен ән айту өнері Симфониялық музыка Опера. Балет. Балалалар музыкасы
5-апта - • Тапсырма
6-апта - Дәріс №6 Тақырыбы 6. Хормен ән айту өнері
6-апта - • Тапсырма
7-апта - Дәріс №7 Музыка өнер сабағы – бастауыш мектепте музыканы оқытудың негізгі формасы
7-апта - • Тапсырма
8-апта - Дәріс №8 Музыканың оқыту мен тәрбиелеудің әдістері
8-апта - • Тапсырма
9-апта - Дәріс №9 Өзіндік музыкалық іс-әрекет
9-апта - • Тапсырма
10-апта - Дәріс №10 Отбасындағы музыкалық тәрбие
10-апта - тапсырмалар
11-апта - Дәріс №10-11 Отбасындағы музыкалық тәрбие
11-апта - • Тапсырма
12-апта - Дәріс №12-13 Музыкалық тәрбие жұмыстарын жоспарлау
12-апта - Тапсырмалар
13-апта - Дәріс №12-13 Музыкалық тәрбие жұмыстарын жоспарлау
13-апта - Тапсырмалар
14-апта - Дәріс №14-15 Сыныптан тыс жұмыстарда музыканы оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру формалары
14-апта - Тапсырмалар
15-апта - Дәріс №14-15 Сыныптан тыс жұмыстарда музыканы оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру формалары
15-апта - Тапсырмалар