Музыкалық аспап


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативті сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиет және қорлар
Жұмыс бағдарламасы - Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СОӨЖ және СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы - Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Студенттер білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі
Жұмыс бағдарламасы - Глоссарий
1-апта - Музыкалық – теориялық білімнің негіздерін игеру
1-апта - Сұрақтар мен тапсырмалар
2-апта - Музыкалық – теориялық білімнің негіздерін игеру.
2-апта - Сұрақтар мен тапсырмалар
3-апта - Музыкалық аспаптар
4-апта - Фортепиано аспабының шығу тарихы. Құрылысы
4-апта - Сұрақтар мен тапсырмалар
5-апта - Орындаушының отырысы, клавиатурамен танысу
5-апта - Сұрақтар мен тапсырмалар
6-апта - Музыкалық дыбыс қасиеттері және онымен жұмыс
6-апта - Сұрақтар мен тапсырмалар
7-апта - Лад жүйесі және тональдік
8-апта - Аппликатура. Этюд. Гамма. Арпеджио. Аккорд
9-апта - Динамикалық белгілер
10-апта - Штрихтар
11-апта - Полифониялық және күрделі формадағы шығармалар
12-апта - Лекция. Қазақстан және шетел композиторларының әр түрлі жанрдағы шығармалары.
12-апта - Сұрақтар мен тапсырмалар
13-апта - Тәжірибелік. Қазақстан және шетел композиторларының әр түрлі жанрдағы шығармалары
14-апта - Нотаны бірден оқу. Ансамбльдік орындау
15-апта - Транспозиция. Әуен