педагогикалық шеберлік


Жұмыс бағдарламасы - . Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - 3. Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Жұмыс бағдарламасы - 2.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
Жұмыс бағдарламасы - 5.Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - 6.СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - 8.Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - 9.Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - 10.Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - 11.Студент білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - 12.Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі
Жұмыс бағдарламасы - 13.ГЛОССАРИЙ
1-апта - Дәріс 1.
1-апта - Педагогикалық біліктілік және тәрбиедегі оның мәні.
2-апта - 2 – тақырып (сағ) Педагогикалық біліктіліктің элементі – педагогикалық техника
2-апта - Педагогикалық біліктіліктің элементі – педагогикалық техника
3-апта - 3 - тақырып (сағ) Педагогтің сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде.
3-апта - Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде.
4-апта - 4 – тақырып (сағ) Педагогикалық ықпал ету шеберлігі
4-апта - Педагогикалық ықпал ету шеберлігі.
5-апта - 5 – тақырып (сағ) Жоғары және Орта оқу орындарында оқу – тәрбие процессін
5-апта - Бір тұтас педагогикалық үрдіс және мұғалім іс әрекеті
6-апта - 6 – тақырып Педагогикалық шеберлікке жету жолдарын атап беру
6-апта - Жоғары және Орта оқу орындарында оқу – тәрбие процессін басқарудағы мұғалім шеберлігі.
7-апта - 7-Тақырып . Педагогикалық қарым- қатынас арқылы кәсіби құзіреттілікті дамыту.
7-апта - кәсіби құзыреттілік және педагогикалық шеберлік
8-апта - 8-Тақырып .Педагогикалык техника.
9-апта - 9-Тақырып .Педагогикалық такт, оның мәні,өзіндік ерекшеліктері
10-апта - 10-Тақырып.Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті
11-апта - 11-Тақырып. Педагогикалық үрдісте сендіру және иландыруды қолдану.
12-апта - 12-Тақырып. 1.Педагогикалық практика үрдісінде болашақ мұғалімдердің жалпы
13-апта - 13-Тақырып.. Педагогикалық құзыреттілік туралы педагогтардың ой-пікірлері
14-апта - 14-Тақырып. Қарым-қатынас туралы түсініктеме беру.
15-апта - 15-Тақырып.Лысенкова С.Н.,Амонашвили Ш.А.,Шаталов В.Ф.,И.П.Иванов әдістемелеріне