Балалар әдебиеті - Бастауыш оқыту әдістемесі


Жұмыс бағдарламасы - Қолданылу аймағы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - 3. Жалпы жағдайы
Жұмыс бағдарламасы - Пайдаланылатын әдебиеттер және ресурстар
Жұмыс бағдарламасы - Пән мазмұны, модульдерге бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ және СӨОЖ тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курстың саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Бағалау критерийлері
Жұмыс бағдарламасы - Студенттердің білімін бақылау сұрақтары
Жұмыс бағдарламасы - Оқу үрдісінің кестесі және қашықтықтан кеңес беру
Жұмыс бағдарламасы - Глоссарий
Жұмыс бағдарламасы - 1-ағымдық бағалау сұрақтары (1-7 апта бойынша)
Жұмыс бағдарламасы - 2-ағымдық бағалау сұрақтары (8-15 апта бойынша)
Жұмыс бағдарламасы - .Бақылау жұмыстарының сұрақтары
1-апта - Тәжірибелік сабақтар
2-апта - 2 семинар
3-апта - 3-семинар
4-апта - 4-семинар
5-апта - 5-семинар
6-апта - 6-семинар