Құқық негіздері


Жұмыс бағдарламасы - 2. Нормативті сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - 3. Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - 4. Ұсынылған әдебиеттер және қорлар
Жұмыс бағдарламасы - 5. Пән мазмұны, модульдерге бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - 6. СӨЖ және СӨОЖ тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - 7. «Құқық негіздері» пәні бойынша студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)
Жұмыс бағдарламасы - 8. Курсты оқытудың әдістемелік нұсқауы
Жұмыс бағдарламасы - 9. . Пәннің саясаты:
Жұмыс бағдарламасы - 10. Бағалау критерийлері:
Жұмыс бағдарламасы - 11. Студенттердің білімдерін бағалау
Жұмыс бағдарламасы - 12. Оқу процессінің кестесі және кешенді кеңес беру
Жұмыс бағдарламасы - 13. Глоссарий
Жұмыс бағдарламасы - 14. СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ ЖӘНЕ СЕМИНАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Жұмыс бағдарламасы - 15. Бақылау жұмыс тақырыптары
Жұмыс бағдарламасы - 16. Бақылау жұмысты жазудың әдістемелік нұсқауы:
Жұмыс бағдарламасы - 17. 1 РУБЕЖДІ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
Жұмыс бағдарламасы - 17. 2 РУБЕЖДІ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
Жұмыс бағдарламасы - 18. ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
1-апта - ДӘРІС 1 МЕМЛЕКЕТ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ МӘНІ
1-апта - Талқылау сұрақтары
2-апта - ДӘРІС 2 ҚОҒАМДА ҚҰҚЫҚТЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ
2-апта - Талқылау сұрақтары
3-апта - ДӘРІС 3 КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАНЫЗДЫ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫ РЕТІНДЕ
3-апта - Талқылау сұрақтары
4-апта - ДӘРІС 4МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ ЖҮЙЕСІ
4-апта - Талқылау сұрақтары
5-апта - 5 МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ЖҰЙЕСІ
5-апта - Талқылау сұрақтары
6-апта - ДӘРІС 6 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ
6-апта - Талқылау сұрақтары
7-апта - ДӘРІС 7 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЙЛАУ ЖҮЙЕСІ
7-апта - Талқылау сұрақтары
8-апта - ДӘРІС 8 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
8-апта - Талқылау сұрақтары
9-апта - ДӘРІС 9 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
9-апта - Талқылау сұрақтары
10-апта - ДӘРІС 10 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
10-апта - Талқылау сұрақтары
11-апта - ДӘРІС 11 ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
11-апта - Талқылау сұрақтары
12-апта - ДӘРІС 12 ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕГІЗДЕРІ
12-апта - Талқылау сұрақтары
13-апта - ДӘРІС 13 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
13-апта - Талқылау сұрақтары
14-апта - ДӘРІС 14 ЭКОЛОГИЯ ҚҰҚЫҒЫ
14-апта - Талқылау сұрақтары
15-апта - ДӘРІС 15 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕГІЗДЕРІ
15-апта - Талқылау сұрақтары