Электроника


Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Әдебиеттер және қорлар
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Студент білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс бағдарламасы Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі
Модуль №1 - Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинациондық сандық құрылғы Дәріс №1
Модуль №1 - Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинациондық сандық құрылғы Дәріс №2
Модуль №1 - Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинациондық сандық құрылғы Дәріс №3
Модуль №1 - Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинациондық сандық құрылғы Дәріс №4
Модуль №1 - Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинациондық сандық құрылғы Дәріс №5
Модуль №1 - Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинациондық сандық құрылғы Курсовая
Модуль №2 - Сатылы сандық құрылғылар Дәріс №6
Модуль №2 - Сатылы сандық құрылғылар Дәріс №7
Модуль №2 - Сатылы сандық құрылғылар Дәріс №8
Модуль №2 - Сатылы сандық құрылғылар Маленькое задание
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №9
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №10
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №11
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №12
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №13
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №14
Модуль №3 - Жартылай өткізгішті аспаптар Дәріс №15