12 жылдық мектепте оқытудың ғылыми негізін ұйымдастыру


Жұмыс бағдарламасы - 1. Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - 2. Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - 3. Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Жұмыс бағдарламасы - 2.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы Курстың мақсаты:
Жұмыс бағдарламасы - Курс міндеті:
Жұмыс бағдарламасы - Курсты оқып – үйренуде қойылатын талаптар
Жұмыс бағдарламасы - Курс пререквизиттері:
Жұмыс бағдарламасы - Постреквизит
Жұмыс бағдарламасы - Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі Модульдар бойынша пән мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - 6.СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - 8.Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - 9.Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - 10.Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - 11.Студент білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы
Жұмыс бағдарламасы - 12.Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі
Жұмыс бағдарламасы - 13.ГЛОССАРИЙ ПӘН БОЙЫНША ГЛОССАРИЙ
Жұмыс бағдарламасы - 14 дәрістер
1-апта - Бейімді-бағдарлы оқыту туралы түсінік
1-апта - 12 жылдық білім беру пәні және басқа ғылымдармен байланысы.
2-апта - Бейімді оқытудың мазмұны
2-апта - Бейімді оқытудың проблемалары Шетел мектептерінде бейімді оқытудың жағдайы
3-апта - Ауылдық жерлердегі ресурстық орталықтар .
3-апта - Фасилитатор - ұстаздардың ұстазы
4-апта - Тәрбиеленушілердің дүниетанымының қалыптастырудағы білімнің маңызы. К.Р. білім беру жүйесін модернизациялау туралы.
4-апта - 12жылдық білім беруде ұстаздың кәсіби құзіреттілігі
5-апта - Қазақтан Республикасындағы12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдама жобасы.
5-апта - 12 жылдық білім беру сатылары
6-апта - 12 жылдық білім беруге байланысты мұғалімнің кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу мәні
6-апта - Ата-аналардың 12 жылдық білімге көзғарастары, жеке тұлғаға рухани- адамгершілік тәрбие беру .
7-апта - 12 жылдық білім беруде жоғары және Орта оқу орындарында оқу – тәрбие үрдісін басқарудағы мұғалім шеберлігі.
7-апта - Оқушылардың танымдық әрекетін басқарудағы оқушы шеберлігі. . .
7-апта - Оқушылардың танымдық әрекетін басқарудағы оқытушы шеберлігі. . .
8-апта - 12 жылдық білім беруге көшудегі мұғалімнің педагогикалық құзыреттілігі туралы педагогтардың ой-пікірлері
8-апта - 10 Бағдарлы сыныптарда оқытылатын "бағдарлы" және "бағдарлы емес" пәндердің ара қатынасы туралы мәселе
9-апта - 12 жылдық білім алуға көшуде жалпы педагогикалық білік,білім,дағдыны қалыптастыру жүйесі
9-апта - 12 жылдық білім беруде тұлғаның алатын орны.
10-апта - Шетел мектептерінде бейімді оқытудың жағдайы
10-апта - Оқушылардың бейімді оқытудағы портфолиосы. Мұғалім,оқытушы портфолиосы
11-апта - Бейімді оқытуды басқару мекемелері
11-апта - ҚР. Білім беру заңына еңгізілген өзгерістер
11-апта - ҚР. Білім беру заңына еңгізілген өзгерістер
12-апта - Тұлғалық бағдарлы білім берудің әдіснамасы
12-апта - . Ақыл-ой әрекетінде жалпы және арнайы нышандар маңыздылығы.
13-апта - Педагогикалық практика үрдісінде болашақ мұғалімдердің жалпы педагогикалық білік,білім,дағдыны қалыптастыру жүйесі
13-апта - Педагогикалық құзыреттілік туралы
14-апта - Бағдарлы оқытудың басымдылығы
14-апта - . Мамандық таңдау және бейімді оқыту жүйесі.
15-апта - Интернаттық оқыту жүйесі.Қашықтық оқыту жүйесі..
15-апта - 12 жылдықта оқу- тәрбие үрдісін басқаруда мұғалімнің шеберлігі..