Әдебиеттік оқыту әдістемесі


Жұмыс бағдарламасы - 1. Қолданылу аймағы
Жұмыс бағдарламасы - 2. Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - 3. Жалпы жағдайы
Жұмыс бағдарламасы - 4. Пайдаланылатын әдебиеттер және ресурстар Негізгі әдебиеттер
Жұмыс бағдарламасы - 5. Пәннің мазмұны мен модулге бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - 6. СӨЖ-дің тақырыбы мен мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - 7. Пәнді оқытуға арналған әдістемелік нұсқаула
Жұмыс бағдарламасы - 8. Курстың форматы
Жұмыс бағдарламасы - 9. Курстың саясаты
Жұмыс бағдарламасы - 10. Бағалау критерийлері
Жұмыс бағдарламасы - 11. Студенттердің білімін бақылау сұрақтары
Жұмыс бағдарламасы - Оқу үрдісінің кестесі және қашықтықтан кеңес беру
Жұмыс бағдарламасы - 13. ГЛОСАРИЙ
Жұмыс бағдарламасы - 1-ДӘРІС. Тақырыбы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәні
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиетті оқытудың қысқаша тарихы
Жұмыс бағдарламасы - Мектепте қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің даму кезеңдері
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы білім беретін мектептегі әдебиет курсының мазмұны мен құрылысы
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиетті оқыту әдістері
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиетті оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың кейбір жолдары
Жұмыс бағдарламасы - Оқушылардың көркем шығарманы қабылдау процесіндегі жас ерекшелігі мәселесі.
Жұмыс бағдарламасы - Көркем шығармаларды оқыту
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиетті оқытуда базалық білім курсы мен тарихи-әдеби жоспарлау әдістері
Жұмыс бағдарламасы - Оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту мәселелері
Жұмыс бағдарламасы - Мектептегі әдебиет сабағы
Жұмыс бағдарламасы - Әдебиет бойынша сыныптан тыс оқу және сыныптан тыс жұмыстар
Жұмыс бағдарламасы - Мұғалім даярлау жүйесіндегі педагогикалық практика
Жұмыс бағдарламасы - 1- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 2- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 3- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 4- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 5- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 6- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 7- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 8-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 9-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 10-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 11-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 12-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 13- семинар
Жұмыс бағдарламасы - 14-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 15-семинар
Жұмыс бағдарламасы - 16.Бақылау жұмыстарының сұрақтары
Жұмыс бағдарламасы - . Материалды меңгергендігін бағалауға арналған сұрақтар 1-ағымдық бағалау сұрақтары (1-7 апта бойынша)
Жұмыс бағдарламасы - 2-ағымдық бағалау сұрақтары (8-15 апта бойынша)
Жұмыс бағдарламасы - Курс бойынша емтихан сұрақтары:
1-апта - Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәні.
2-апта - Әдебиетті оқытудың қысқаша тарихы
3-апта - Мектепте қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің даму кезеңдері
4-апта - Жалпы білім беретін мектептегі әдебиет курсының мазмұны мен құрылысы
5-апта - Әдебиетті оқыту әдістері
6-апта - Әдебиетті оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың кейбір жолдары
7-апта - Оқушылардың көркем шығарманы қабылдау процесіндегі жас ерекшелігі мәселесі.
8-апта - Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
9-апта - Көркем шығармаларды оқыту
10-апта - Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері
11-апта - Әдебиетті оқытуда базалық білім курсы мен тарихи-әдеби жоспарлау әдістері
12-апта - Оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту мәселелері
13-апта - Мектептегі әдебиет сабағы
14-апта - Әдебиет бойынша сыныптан тыс оқу және сыныптан тыс жұмыстар
15-апта - Мұғалім даярлау жүйесіндегі педагогикалық практика