«Микроэлектроника»


Жұмыс бағдарламасы - Қолдану саласы
Жұмыс бағдарламасы - Нормативтік сілтемелер
Жұмыс бағдарламасы - Жалпы ережелер
Жұмыс бағдарламасы - Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
Жұмыс бағдарламасы - СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
Жұмыс бағдарламасы - Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
Жұмыс бағдарламасы - Курс форматы
Жұмыс бағдарламасы - Курс саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Баға қою саясаты
Жұмыс бағдарламасы - Студент білімін бақылау
Жұмыс бағдарламасы - Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі
1-неделя - Дәріс №1. Кіріспе. Сандық интегралдық микросұлбалардың негізгі параметрлері және шартты белгілену жүйесі, классификациясы
1-неделя - Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
2неделя - Дәріс №2. Логикалық функция және олардың түрленуi.
3 неделя - Дәріс №3. Комбинациялық сандық құрылғының синтезi.
3 неделя - Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
4 неделя - Дәріс №4 Дешифраторлар және мультиплексорлар. 1.Дешифраторлар және мультиплексорлар.
4 неделя - Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
5 неделя - Дәріс №5. Екiлiк сумматорлар және сандық компараторлар.
5 неделя - Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
5 неделя - Зертханалық жұмыс бойынша сұрақтарға жауап бер: