Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің теориясы мен технологиясы


1.Оқу бағдарламасының тәртібі - 1.Оқу бағдарламасының тәртібі
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - СОӨЖ тапсырмаларының кестесі
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - СӨЖ тапсырмаларының кестесі
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Ұсынылатын әдебиеттер тізімі.
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Студенттердің білімін бағалау жүйесі
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - ГЛОССАРИЙ
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 1
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 2
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 3
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 4
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 5
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 6
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 7
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 8
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 9
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 10
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 11
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 12
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 13
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 14
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Апта 15
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Тест № 1
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Тест №2
1.Оқу бағдарламасының тәртібі - Тест №3