«Информатиканы оқытудың әдістемесі» ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Жұмыс бағдарламасы - ГЛОСАРИЙ
ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – (SYLLABUS) - Пән туралы мәлімет
1 апта - Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясының жалпы мәселелері.
1 апта - 1 - ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС Жеке тапсырмалар.
2 апта - Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде. Информатиканы оқыту әдістемесінің педагогикамен, псиxологиямен және информатика ғылымымен байланысы
2 апта - Бақылау сұрақтары
3 апта - Мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндет- тері. Жалпы білім беретiн орта мектепте информатиканы оқытудың әдістем
3 апта - Бақылау сұрақтары
4 апта - Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар. Орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Информатика бойынша жалпы білім беру стандартының функциялары мен орны.
4 апта - Бақылау сұрақтары
5 апта - Жалпы орта білім беретін мектептерде информатиканы оқыту тұжырымдамалары. Информатиканы үздіксіз оқытудың үшкезендік құрылымы.
5 апта - Бақылау сұрақтары
6 апта - Бастауыш мектептегі информатиканың кіріктіріліп оқытылуы. Бастауыш мектепте информатиканың кіріктіріліп оқытылудың қажеттілігі.
6 апта - Бақылау сұрақтары
7 апта - Мектептің информатика курсы бойынша негізгі бағдарламаларға талдау жасау
7 апта - Жеке тапсырмалар.
8 апта - Мектептің информатика курсы бойынша оқулықтарға талдау жасау
8 апта - Бақылау сұрақтары
9 апта - Орта мектептегі информатика курсын бағдарламалық қамтамасыз ету. Информатика курсын оқыту құралдарының жүйесі. Оқыту мақсатындағы компьютерлік оқу құралдарын жасау кезеңдері
9 апта - Бақылау сұрақтары
10 апта - Информатика кабинетінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру. Мектептегі информатика кабинетіне қойылатын негізгі талаптар. Кабинетті жабдықтау және оған қызмет ету. Оқушы мен мұғалімнің жұмыс орны. Техника кауіпсіздігіне қойылатын талаптар.
10 апта - 10-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР
11 апта - Компьютерлік техникада жұмыс істеудің санитарлық - гигиеналық жұмыс істеу нормалары
11 апта - Бақылау сұрақтары
12 апта - Информатика курсы бойынша оқу үрдісін жоспарлау. Оқу үрдісінін тақырыптық жоспары және сабақ жоспары. Сабақтың конспектісі және оның құрамы. Сабақтың дидактикалық мақсаты және оның қорытынды нәтижесі. Информатика сабағының құрылымы, оған қойылатын талаптар.
12 апта - Бақылау сұрақтары
13 апта - Орта мектептегi информатика курсының мазмұны.
13 апта - 13-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
14 апта - Мектептегі оқу жоспарындағы информатика курсының алатын орны.
14 апта - Бақылау сұрақтары
15 апта - Информатиканы оқыту әдістеріне шолу. Орта мектепте информатиканың дәстүрлі оқыту әдістері. Оқытуды нақтылы ұйымдастырудың формалары
15 апта - Бақылау сұрақтары
Емтихан сұрақтары - «ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ» ПӘНІНЕН ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ