«Экология және тұрақты даму»


Жұмыс бағдарламасы - «Экология және тұрақты даму» пәні бойынша силлабус
1 апта - «Тұрақты даму тұжырымдамалары және принциптері. ҚР тұрақты дамуының болашағы.»
1 апта - Өздігінен бақылау сұрақтары:
2 апта - «Экожүйенің ұйымдасуының әр түрлі деңгейлерінде экологиялық факторлардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары.»
2 апта - Өздігінен бақылау сұрақтары:
3 апта - «Экожүйе биосфераның құрылыс-функционалдық бірлігі ретінде. Экологиялық принциптер/экожүйелік көзқарастар. Энергетикалық алмасу және заттар айналымы.»
3 апта - Өздігінен бақылау сұрақтары:
4 апта - «В.И. Вернадскийдің биосфералық-ноосфералық тұжырымдамасы. Антропогендік әсер биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық факторы ретінде. Қазіргі қоғамның мәселелері. Биологиялық және ландшафтық алуандылық. Климаттың өзгеруі.»
5 апта - Биоалуандылықтың маңызы:
6 апта - Биоалуандылықты қорғау салысындағы есептері:
7 апта - «Табиғи орта экономикалық дамудың негізі ретінде. Табиғи қорларды басқару. Тұрақты өндіріс және тұтыну. Энергетикалық қарқындылық.»
8 апта - «Экодаму мәселелері.»
9 апта - Адам экологиясы. Экологиялық жағдай және адам денсаулығы