Өздігінен бақылау сұрақтары:


1.     Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе түсініктері?

2.     Автотрофтар (продуценттер) және гетеротрофиар (консументтер, редуценттер) сипаттамасы?

3.     Зат және энергия айналымы?

4.     Экологиялық пирамидалардың сипаттамасы?

5.     Биотикалық қатынастардың негізгі типтерінің сипаттамасы?

6.     Биологиялық өнімділік және биомасса өсімі бойынша экожүйелердің топтары?

7.     Экологиялық сукцессия, оның түрлері?

Ұсынылатын әдебиет:

1.    Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. - Алматы, 2002. – 399 б.

2.    Фазылов С.Д., Нухұлы А., Ғазалиев А.М. Экология. – 2005. – 239 б.

3.    Алишева К.А. Экология. – 2006. – 304 с.

4.    Сагынбаев Г. Основы экологии. – Алматы, 1995.

5.    Чернова Н.М и др. Экология.  - М., 1991.

6.    Одум Э. 1, 2 том Экология. – М., 1986.

7.    Радкевич Б.А. Экология. – Минск, 1977.