1. Қолдану саласы


Осы электрондық оқу әдістемелік кешен пәннің мазмұны 5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша Семей мемлекеттік педагогикалық институтында білім алатын студенттерді оқытуға арналған .

Бұл оқу бағдарлама дистанттық оқу технологиясы негізінде Семей мемлекеттік педагогикалық институтының порталы арқылы студенттерді оқыту механизімін жүзеге асыру үшін ұсынылады.

Беріліп отырған оқу әдістемелік кешен 5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынш оқитын студенттерге арналып, білім алу бағдарламасының дистанттық технологиялық оқыту жүйесі бойынша құрылған.