3.Жалпы жағдай


Дистанттық білім беру технологиясы – технологиялық оқыту ақпараттық және телекомуникациялық құралдарды пайдалану арқылы,  педагог және білім алушының тығыз байланысы арқылы жүзеге асады.

Дистанттық білім беру технологиясының субьектісі ретінде білім алушы,  педагог және білім берудің оқу бағдарламасын жүзеге асырушы мекеме саналады.

СМПИ жетекшілігімен дистанттық білім беру технологиясының дамуына және осы бағыттағы  жұмыстардың жүзеге асуына әкімшілік тарапынан барлық ресурстық қолдау көрсетіледі.

Студенттер, ОПҚ және СМПИ қызметкерлері дистанттық білім беру технологиясы жүзеге асыру үшін осы оқу әдістемелік кешенді қолдануға болады.