Дәріс № 1. Кіріспе


1.Табиғаттың адам өміріндегі маңызы

        Табиғат - тамылжыған тал бесік. Оны алақанға салып аялау әрбір азаматтың абыройлы борышы. Соның ішінде орман-тоғайларды қорғаудың маңызы зор. Жер бетіндегі орман-тоғайлар халық игілігінің экономиканың белгілі бір түпқазығы болып табылады. Орман-тоғайлар топырақты қорғау, табиғи су көздерін реттеу ісінде үлкен роль атқарады. Ол сондай-ақ санитарлық-тазалық қызметін де атқарады.Егер біз байыппен қарасақ , адам баласы ертеден-ақ өзінің тұрған мекенін таза ұстаған. Үйінің айналасына тал егіп, гүл егіп, көгәлдандырып балаларының жүріп-тұруына жағдай жасаған. Одан соң ауласының, көшесінің, ауылының, төңірегінің тазалығына көңіл бөлген. Осының бәрі барлық халықтардың салт-дәстүрінде қалыптасқан. Бертін келе жер шарында адам саны еселеп өсіп, ғылым мен білім дами бастады. Адам баласы өзінің материялдық игілігі үшін табиғат байлықтарын ( орман, су, топырақ, қазба байлықтары.т.б) барынша игеруге тырысты.Ауылдар мен елді мекендер өркендеп өсіп қалаға айналды, зауыт фабрикалар, кәсіп орындар көбейді. Ғылым мен білім дамып, ғылыми-техникалық прогресс қарқындап өсті. Жер шарында мемлекеттер пайда болып, олардың арасында табиғат байлықтарын бөлісу азық-түлік жетіспеушілігі, жер үшін күрес тағы басқа әлеуметтік-экономикалық проблемалар туындады. Табиғат ресурстары жоспарсыз және аяусыз пайданылды. Қазіргі басты мақсат-барлық тіршілік атаулының табиғи ортасын тұрақтандыру, бүлінуге, ластануға жол бермеу. Табиғат қорларын тиімді пайдалану, болашақ ұрпақтың салауатты өмір сүретін ортасын қалыптастыру.

   2. Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы

           Балалар  санасы  кіре  бастағаннан-ақ  айналасындағы  дүниемен  байланыста  болады.  Дүниені  ішінара  түсіну  сезім  органдарының  түсінуіне  негізделген.

          Балалардың жаңа  затты  қарап  көруге,  егер  мүмкіндігі  болса,  оның  ұстауға  талап,  дүние  танудағы  алғашқы  сатысы.

Сабақ  берудің  бастапқы  қадамы  оқушылардың  оқып-үйренетін  объктімен  тікелей  айқасуына  мүмкіндік  берілуден  басталады.

        Балалар  заттарды  күнделікті  өмірде, экскурсияда,  бақылау  кезінде  түйсіну  арқылы басқа заттардан  айырмашылығы  мен  ұқсас  белгілерін  тана  біледі.

        Балалардың  табиғат  тануды  оқығанда  алатын  ұғымдары  жалпы,  жеке  және  жинақы  болып  үшке  бөлінеді.

        Ұғымдарды  қалыптастыру – ұзаққа  созылатын,  мұғалімнің  алда  тұрған  міндеттерді  ой  жүгірте,  дұрыс  түсінуін  талап  ететін  жұмыс.

Мәселен,  біздің  балаларға  ағаштар және  олардың  бұталардан айырмашылықтары  туралы  түсінік  бергіміз келеді.  Мұғалім  экскурсия  кезінде ағаштар  мен  бұталарды  көрсетеді  де,  балаларға  олардың  арасындағы  ұқсастық  пен  айырмашылықты  табуды  ұсынады,  оқушылардың  зейінін  ағаштар  мен  бұталардың  діңіне аударады.  Балалар:  Ағаштардың  бір  ғана  діні,  ал  бұталардың  бірнеше  діңі  болады – деген  қортындыға  келеді.  Содан  кейін  мұғалім  ағаштардың басқа  органдарын  көрсетеді.  Оқушылар  олардың  аттарын  естерінде  сақтап, оларды  көре  тұрып  жаттығады.  Бұл  жұмысты  класта  одан  әрі жалғастырып:  ағаш бөліктерін  таблицадан,  суреттен  көрсетеді.  Соның  нәтижесінде  оқушлар тағы  да  ағаштар  мен  бұтаның жалпы көрінісін  есіне  түсіреді,  оларды  жеке-жеке  бөліктерге   (діңін,  бұтағын,  жапырағын) ажыратады.

 

3. Айналамаен балаларды таныстыру әдістемесі пәні

       Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәні оқыту  міндеттерін  жетілдіріп,  оқу  пәнінің  мазмұнын  белгілейді,  балалардың  табиғат  тану  тақырыптарын  меңгеру процестерін  зерттейді. 

Оқушылардың  табиғатпен  адамның  шаруашылықтағы қызметін оқып біле отырып,  білгендерін жалғастыруға қажетті білімді алып қана қоймай, олар практикалық қызметінде пайдалануға болатын дағдылар мен шеберліктерді де игереді.

            Табиғат туралы мәліметтер көлемі ерекше  зор. Дүниетану жөніндегі көлемді материалдар ішінен мектепте оқытуға тек ғылым негізінде құрайтындары ғана таңдап алынған.  Ғылым материалдары балаларға түсінікті болу үшін оқу материалын іріктеп, оны тереңірек баяндаудың жолдары іздестіріледі және оқушыларда  биологиялық,  географиялық  ұғымдардың  қалыптасуы  мен дамуын ескере  отырып, материал қиындығы  біртіндеп  арттырылуын қамтамасыз етерліктей жүйелілікпен оқыту  белгіленеді .

Таңдап  алынған материалдарды оған бөлінген уақытқа сай оқыту методикасының маңызды міндеттерінің  бірі  болып  табылады. Бұл оқудың  қажетті  шарты. Осыны  бұзбай орындағанда  ғана  оқушылардың  шамадан тыс шұғылдануын бодлырмауға және  программалық материалдарды барынша терең талқылауға  болады.

Ең тиімді әдістерді  талдау  және әр  класста білім негіздерін нақтылы материалмен оқытуды  дүниетану әдістемесі  шешеді .

Жұмыс әдісін  сабақ тақырыбынан  бөлуге болмайды.

Сонымен табиғат  тану әдісін  мұғаліммен шаруашылықтағы  халық қызметі жайындағы  қандай да  болмасын мәліметтерді балаларға  қалай  хабарлайтындығын  көрсетеді.

 

 

Қайталау  сұрақтары

1Табиғаттың адам өміріндегі маңызы туралы не білесіңдер?

2.Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы неде?

3. Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәнінің ғылыми негізі

Ұсынылған әдебиеттер

1.Аймағанбетова.К. Айналамен балаларды таныстыру. «Балауса баспасы» Алматы 2003ж

2.Аймағанбетова.Қ.Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқытудың теориялық негізі «Балауса баспасы».Алматы 2003ж

3.Павлович.С.А. идр.Табиғат тану негіздері мен методикасы. «Мектеп»Алматы

1.Табиғаттың адам өміріндегі маңызы

        Табиғат - тамылжыған тал бесік. Оны алақанға салып аялау әрбір азаматтың абыройлы борышы. Соның ішінде орман-тоғайларды қорғаудың маңызы зор. Жер бетіндегі орман-тоғайлар халық игілігінің экономиканың белгілі бір түпқазығы болып табылады. Орман-тоғайлар топырақты қорғау, табиғи су көздерін реттеу ісінде үлкен роль атқарады. Ол сондай-ақ санитарлық-тазалық қызметін де атқарады.Егер біз байыппен қарасақ , адам баласы ертеден-ақ өзінің тұрған мекенін таза ұстаған. Үйінің айналасына тал егіп, гүл егіп, көгәлдандырып балаларының жүріп-тұруына жағдай жасаған. Одан соң ауласының, көшесінің, ауылының, төңірегінің тазалығына көңіл бөлген. Осының бәрі барлық халықтардың салт-дәстүрінде қалыптасқан. Бертін келе жер шарында адам саны еселеп өсіп, ғылым мен білім дами бастады. Адам баласы өзінің материялдық игілігі үшін табиғат байлықтарын ( орман, су, топырақ, қазба байлықтары.т.б) барынша игеруге тырысты.Ауылдар мен елді мекендер өркендеп өсіп қалаға айналды, зауыт фабрикалар, кәсіп орындар көбейді. Ғылым мен білім дамып, ғылыми-техникалық прогресс қарқындап өсті. Жер шарында мемлекеттер пайда болып, олардың арасында табиғат байлықтарын бөлісу азық-түлік жетіспеушілігі, жер үшін күрес тағы басқа әлеуметтік-экономикалық проблемалар туындады. Табиғат ресурстары жоспарсыз және аяусыз пайданылды. Қазіргі басты мақсат-барлық тіршілік атаулының табиғи ортасын тұрақтандыру, бүлінуге, ластануға жол бермеу. Табиғат қорларын тиімді пайдалану, болашақ ұрпақтың салауатты өмір сүретін ортасын қалыптастыру.

   2. Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы

           Балалар  санасы  кіре  бастағаннан-ақ  айналасындағы  дүниемен  байланыста  болады.  Дүниені  ішінара  түсіну  сезім  органдарының  түсінуіне  негізделген.

          Балалардың жаңа  затты  қарап  көруге,  егер  мүмкіндігі  болса,  оның  ұстауға  талап,  дүние  танудағы  алғашқы  сатысы.

Сабақ  берудің  бастапқы  қадамы  оқушылардың  оқып-үйренетін  объктімен  тікелей  айқасуына  мүмкіндік  берілуден  басталады.

        Балалар  заттарды  күнделікті  өмірде, экскурсияда,  бақылау  кезінде  түйсіну  арқылы басқа заттардан  айырмашылығы  мен  ұқсас  белгілерін  тана  біледі.

        Балалардың  табиғат  тануды  оқығанда  алатын  ұғымдары  жалпы,  жеке  және  жинақы  болып  үшке  бөлінеді.

        Ұғымдарды  қалыптастыру – ұзаққа  созылатын,  мұғалімнің  алда  тұрған  міндеттерді  ой  жүгірте,  дұрыс  түсінуін  талап  ететін  жұмыс.

Мәселен,  біздің  балаларға  ағаштар және  олардың  бұталардан айырмашылықтары  туралы  түсінік  бергіміз келеді.  Мұғалім  экскурсия  кезінде ағаштар  мен  бұталарды  көрсетеді  де,  балаларға  олардың  арасындағы  ұқсастық  пен  айырмашылықты  табуды  ұсынады,  оқушылардың  зейінін  ағаштар  мен  бұталардың  діңіне аударады.  Балалар:  Ағаштардың  бір  ғана  діні,  ал  бұталардың  бірнеше  діңі  болады – деген  қортындыға  келеді.  Содан  кейін  мұғалім  ағаштардың басқа  органдарын  көрсетеді.  Оқушылар  олардың  аттарын  естерінде  сақтап, оларды  көре  тұрып  жаттығады.  Бұл  жұмысты  класта  одан  әрі жалғастырып:  ағаш бөліктерін  таблицадан,  суреттен  көрсетеді.  Соның  нәтижесінде  оқушлар тағы  да  ағаштар  мен  бұтаның жалпы көрінісін  есіне  түсіреді,  оларды  жеке-жеке  бөліктерге   (діңін,  бұтағын,  жапырағын) ажыратады.

 

3. Айналамаен балаларды таныстыру әдістемесі пәні

       Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәні оқыту  міндеттерін  жетілдіріп,  оқу  пәнінің  мазмұнын  белгілейді,  балалардың  табиғат  тану  тақырыптарын  меңгеру процестерін  зерттейді. 

Оқушылардың  табиғатпен  адамның  шаруашылықтағы қызметін оқып біле отырып,  білгендерін жалғастыруға қажетті білімді алып қана қоймай, олар практикалық қызметінде пайдалануға болатын дағдылар мен шеберліктерді де игереді.

            Табиғат туралы мәліметтер көлемі ерекше  зор. Дүниетану жөніндегі көлемді материалдар ішінен мектепте оқытуға тек ғылым негізінде құрайтындары ғана таңдап алынған.  Ғылым материалдары балаларға түсінікті болу үшін оқу материалын іріктеп, оны тереңірек баяндаудың жолдары іздестіріледі және оқушыларда  биологиялық,  географиялық  ұғымдардың  қалыптасуы  мен дамуын ескере  отырып, материал қиындығы  біртіндеп  арттырылуын қамтамасыз етерліктей жүйелілікпен оқыту  белгіленеді .

Таңдап  алынған материалдарды оған бөлінген уақытқа сай оқыту методикасының маңызды міндеттерінің  бірі  болып  табылады. Бұл оқудың  қажетті  шарты. Осыны  бұзбай орындағанда  ғана  оқушылардың  шамадан тыс шұғылдануын бодлырмауға және  программалық материалдарды барынша терең талқылауға  болады.

Ең тиімді әдістерді  талдау  және әр  класста білім негіздерін нақтылы материалмен оқытуды  дүниетану әдістемесі  шешеді .

Жұмыс әдісін  сабақ тақырыбынан  бөлуге болмайды.

Сонымен табиғат  тану әдісін  мұғаліммен шаруашылықтағы  халық қызметі жайындағы  қандай да  болмасын мәліметтерді балаларға  қалай  хабарлайтындығын  көрсетеді.

 

 

Қайталау  сұрақтары

1Табиғаттың адам өміріндегі маңызы туралы не білесіңдер?

2.Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы неде?

3. Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәнінің ғылыми негізі

Ұсынылған әдебиеттер

1.Аймағанбетова.К. Айналамен балаларды таныстыру. «Балауса баспасы» Алматы 2003ж

2.Аймағанбетова.Қ.Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқытудың теориялық негізі «Балауса баспасы».Алматы 2003ж

3.Павлович.С.А. идр.Табиғат тану негіздері мен методикасы. «Мектеп»Алматы

1.Табиғаттың адам өміріндегі маңызы

        Табиғат - тамылжыған тал бесік. Оны алақанға салып аялау әрбір азаматтың абыройлы борышы. Соның ішінде орман-тоғайларды қорғаудың маңызы зор. Жер бетіндегі орман-тоғайлар халық игілігінің экономиканың белгілі бір түпқазығы болып табылады. Орман-тоғайлар топырақты қорғау, табиғи су көздерін реттеу ісінде үлкен роль атқарады. Ол сондай-ақ санитарлық-тазалық қызметін де атқарады.Егер біз байыппен қарасақ , адам баласы ертеден-ақ өзінің тұрған мекенін таза ұстаған. Үйінің айналасына тал егіп, гүл егіп, көгәлдандырып балаларының жүріп-тұруына жағдай жасаған. Одан соң ауласының, көшесінің, ауылының, төңірегінің тазалығына көңіл бөлген. Осының бәрі барлық халықтардың салт-дәстүрінде қалыптасқан. Бертін келе жер шарында адам саны еселеп өсіп, ғылым мен білім дами бастады. Адам баласы өзінің материялдық игілігі үшін табиғат байлықтарын ( орман, су, топырақ, қазба байлықтары.т.б) барынша игеруге тырысты.Ауылдар мен елді мекендер өркендеп өсіп қалаға айналды, зауыт фабрикалар, кәсіп орындар көбейді. Ғылым мен білім дамып, ғылыми-техникалық прогресс қарқындап өсті. Жер шарында мемлекеттер пайда болып, олардың арасында табиғат байлықтарын бөлісу азық-түлік жетіспеушілігі, жер үшін күрес тағы басқа әлеуметтік-экономикалық проблемалар туындады. Табиғат ресурстары жоспарсыз және аяусыз пайданылды. Қазіргі басты мақсат-барлық тіршілік атаулының табиғи ортасын тұрақтандыру, бүлінуге, ластануға жол бермеу. Табиғат қорларын тиімді пайдалану, болашақ ұрпақтың салауатты өмір сүретін ортасын қалыптастыру.

   2. Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы

           Балалар  санасы  кіре  бастағаннан-ақ  айналасындағы  дүниемен  байланыста  болады.  Дүниені  ішінара  түсіну  сезім  органдарының  түсінуіне  негізделген.

          Балалардың жаңа  затты  қарап  көруге,  егер  мүмкіндігі  болса,  оның  ұстауға  талап,  дүние  танудағы  алғашқы  сатысы.

Сабақ  берудің  бастапқы  қадамы  оқушылардың  оқып-үйренетін  объктімен  тікелей  айқасуына  мүмкіндік  берілуден  басталады.

        Балалар  заттарды  күнделікті  өмірде, экскурсияда,  бақылау  кезінде  түйсіну  арқылы басқа заттардан  айырмашылығы  мен  ұқсас  белгілерін  тана  біледі.

        Балалардың  табиғат  тануды  оқығанда  алатын  ұғымдары  жалпы,  жеке  және  жинақы  болып  үшке  бөлінеді.

        Ұғымдарды  қалыптастыру – ұзаққа  созылатын,  мұғалімнің  алда  тұрған  міндеттерді  ой  жүгірте,  дұрыс  түсінуін  талап  ететін  жұмыс.

Мәселен,  біздің  балаларға  ағаштар және  олардың  бұталардан айырмашылықтары  туралы  түсінік  бергіміз келеді.  Мұғалім  экскурсия  кезінде ағаштар  мен  бұталарды  көрсетеді  де,  балаларға  олардың  арасындағы  ұқсастық  пен  айырмашылықты  табуды  ұсынады,  оқушылардың  зейінін  ағаштар  мен  бұталардың  діңіне аударады.  Балалар:  Ағаштардың  бір  ғана  діні,  ал  бұталардың  бірнеше  діңі  болады – деген  қортындыға  келеді.  Содан  кейін  мұғалім  ағаштардың басқа  органдарын  көрсетеді.  Оқушылар  олардың  аттарын  естерінде  сақтап, оларды  көре  тұрып  жаттығады.  Бұл  жұмысты  класта  одан  әрі жалғастырып:  ағаш бөліктерін  таблицадан,  суреттен  көрсетеді.  Соның  нәтижесінде  оқушлар тағы  да  ағаштар  мен  бұтаның жалпы көрінісін  есіне  түсіреді,  оларды  жеке-жеке  бөліктерге   (діңін,  бұтағын,  жапырағын) ажыратады.

 

3. Айналамаен балаларды таныстыру әдістемесі пәні

       Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәні оқыту  міндеттерін  жетілдіріп,  оқу  пәнінің  мазмұнын  белгілейді,  балалардың  табиғат  тану  тақырыптарын  меңгеру процестерін  зерттейді. 

Оқушылардың  табиғатпен  адамның  шаруашылықтағы қызметін оқып біле отырып,  білгендерін жалғастыруға қажетті білімді алып қана қоймай, олар практикалық қызметінде пайдалануға болатын дағдылар мен шеберліктерді де игереді.

            Табиғат туралы мәліметтер көлемі ерекше  зор. Дүниетану жөніндегі көлемді материалдар ішінен мектепте оқытуға тек ғылым негізінде құрайтындары ғана таңдап алынған.  Ғылым материалдары балаларға түсінікті болу үшін оқу материалын іріктеп, оны тереңірек баяндаудың жолдары іздестіріледі және оқушыларда  биологиялық,  географиялық  ұғымдардың  қалыптасуы  мен дамуын ескере  отырып, материал қиындығы  біртіндеп  арттырылуын қамтамасыз етерліктей жүйелілікпен оқыту  белгіленеді .

Таңдап  алынған материалдарды оған бөлінген уақытқа сай оқыту методикасының маңызды міндеттерінің  бірі  болып  табылады. Бұл оқудың  қажетті  шарты. Осыны  бұзбай орындағанда  ғана  оқушылардың  шамадан тыс шұғылдануын бодлырмауға және  программалық материалдарды барынша терең талқылауға  болады.

Ең тиімді әдістерді  талдау  және әр  класста білім негіздерін нақтылы материалмен оқытуды  дүниетану әдістемесі  шешеді .

Жұмыс әдісін  сабақ тақырыбынан  бөлуге болмайды.

Сонымен табиғат  тану әдісін  мұғаліммен шаруашылықтағы  халық қызметі жайындағы  қандай да  болмасын мәліметтерді балаларға  қалай  хабарлайтындығын  көрсетеді.

 

 

Қайталау  сұрақтары

1Табиғаттың адам өміріндегі маңызы туралы не білесіңдер?

2.Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы неде?

3. Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәнінің ғылыми негізі

Ұсынылған әдебиеттер

1.Аймағанбетова.К. Айналамен балаларды таныстыру. «Балауса баспасы» Алматы 2003ж

2.Аймағанбетова.Қ.Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқытудың теориялық негізі «Балауса баспасы».Алматы 2003ж

3.Павлович.С.А. идр.Табиғат тану негіздері мен методикасы. «Мектеп»Алматы

1.Табиғаттың адам өміріндегі маңызы

        Табиғат - тамылжыған тал бесік. Оны алақанға салып аялау әрбір азаматтың абыройлы борышы. Соның ішінде орман-тоғайларды қорғаудың маңызы зор. Жер бетіндегі орман-тоғайлар халық игілігінің экономиканың белгілі бір түпқазығы болып табылады. Орман-тоғайлар топырақты қорғау, табиғи су көздерін реттеу ісінде үлкен роль атқарады. Ол сондай-ақ санитарлық-тазалық қызметін де атқарады.Егер біз байыппен қарасақ , адам баласы ертеден-ақ өзінің тұрған мекенін таза ұстаған. Үйінің айналасына тал егіп, гүл егіп, көгәлдандырып балаларының жүріп-тұруына жағдай жасаған. Одан соң ауласының, көшесінің, ауылының, төңірегінің тазалығына көңіл бөлген. Осының бәрі барлық халықтардың салт-дәстүрінде қалыптасқан. Бертін келе жер шарында адам саны еселеп өсіп, ғылым мен білім дами бастады. Адам баласы өзінің материялдық игілігі үшін табиғат байлықтарын ( орман, су, топырақ, қазба байлықтары.т.б) барынша игеруге тырысты.Ауылдар мен елді мекендер өркендеп өсіп қалаға айналды, зауыт фабрикалар, кәсіп орындар көбейді. Ғылым мен білім дамып, ғылыми-техникалық прогресс қарқындап өсті. Жер шарында мемлекеттер пайда болып, олардың арасында табиғат байлықтарын бөлісу азық-түлік жетіспеушілігі, жер үшін күрес тағы басқа әлеуметтік-экономикалық проблемалар туындады. Табиғат ресурстары жоспарсыз және аяусыз пайданылды. Қазіргі басты мақсат-барлық тіршілік атаулының табиғи ортасын тұрақтандыру, бүлінуге, ластануға жол бермеу. Табиғат қорларын тиімді пайдалану, болашақ ұрпақтың салауатты өмір сүретін ортасын қалыптастыру.

   2. Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы

           Балалар  санасы  кіре  бастағаннан-ақ  айналасындағы  дүниемен  байланыста  болады.  Дүниені  ішінара  түсіну  сезім  органдарының  түсінуіне  негізделген.

          Балалардың жаңа  затты  қарап  көруге,  егер  мүмкіндігі  болса,  оның  ұстауға  талап,  дүние  танудағы  алғашқы  сатысы.

Сабақ  берудің  бастапқы  қадамы  оқушылардың  оқып-үйренетін  объктімен  тікелей  айқасуына  мүмкіндік  берілуден  басталады.

        Балалар  заттарды  күнделікті  өмірде, экскурсияда,  бақылау  кезінде  түйсіну  арқылы басқа заттардан  айырмашылығы  мен  ұқсас  белгілерін  тана  біледі.

        Балалардың  табиғат  тануды  оқығанда  алатын  ұғымдары  жалпы,  жеке  және  жинақы  болып  үшке  бөлінеді.

        Ұғымдарды  қалыптастыру – ұзаққа  созылатын,  мұғалімнің  алда  тұрған  міндеттерді  ой  жүгірте,  дұрыс  түсінуін  талап  ететін  жұмыс.

Мәселен,  біздің  балаларға  ағаштар және  олардың  бұталардан айырмашылықтары  туралы  түсінік  бергіміз келеді.  Мұғалім  экскурсия  кезінде ағаштар  мен  бұталарды  көрсетеді  де,  балаларға  олардың  арасындағы  ұқсастық  пен  айырмашылықты  табуды  ұсынады,  оқушылардың  зейінін  ағаштар  мен  бұталардың  діңіне аударады.  Балалар:  Ағаштардың  бір  ғана  діні,  ал  бұталардың  бірнеше  діңі  болады – деген  қортындыға  келеді.  Содан  кейін  мұғалім  ағаштардың басқа  органдарын  көрсетеді.  Оқушылар  олардың  аттарын  естерінде  сақтап, оларды  көре  тұрып  жаттығады.  Бұл  жұмысты  класта  одан  әрі жалғастырып:  ағаш бөліктерін  таблицадан,  суреттен  көрсетеді.  Соның  нәтижесінде  оқушлар тағы  да  ағаштар  мен  бұтаның жалпы көрінісін  есіне  түсіреді,  оларды  жеке-жеке  бөліктерге   (діңін,  бұтағын,  жапырағын) ажыратады.

 

3. Айналамаен балаларды таныстыру әдістемесі пәні

       Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәні оқыту  міндеттерін  жетілдіріп,  оқу  пәнінің  мазмұнын  белгілейді,  балалардың  табиғат  тану  тақырыптарын  меңгеру процестерін  зерттейді. 

Оқушылардың  табиғатпен  адамның  шаруашылықтағы қызметін оқып біле отырып,  білгендерін жалғастыруға қажетті білімді алып қана қоймай, олар практикалық қызметінде пайдалануға болатын дағдылар мен шеберліктерді де игереді.

            Табиғат туралы мәліметтер көлемі ерекше  зор. Дүниетану жөніндегі көлемді материалдар ішінен мектепте оқытуға тек ғылым негізінде құрайтындары ғана таңдап алынған.  Ғылым материалдары балаларға түсінікті болу үшін оқу материалын іріктеп, оны тереңірек баяндаудың жолдары іздестіріледі және оқушыларда  биологиялық,  географиялық  ұғымдардың  қалыптасуы  мен дамуын ескере  отырып, материал қиындығы  біртіндеп  арттырылуын қамтамасыз етерліктей жүйелілікпен оқыту  белгіленеді .

Таңдап  алынған материалдарды оған бөлінген уақытқа сай оқыту методикасының маңызды міндеттерінің  бірі  болып  табылады. Бұл оқудың  қажетті  шарты. Осыны  бұзбай орындағанда  ғана  оқушылардың  шамадан тыс шұғылдануын бодлырмауға және  программалық материалдарды барынша терең талқылауға  болады.

Ең тиімді әдістерді  талдау  және әр  класста білім негіздерін нақтылы материалмен оқытуды  дүниетану әдістемесі  шешеді .

Жұмыс әдісін  сабақ тақырыбынан  бөлуге болмайды.

Сонымен табиғат  тану әдісін  мұғаліммен шаруашылықтағы  халық қызметі жайындағы  қандай да  болмасын мәліметтерді балаларға  қалай  хабарлайтындығын  көрсетеді.

 

 

Қайталау  сұрақтары

1Табиғаттың адам өміріндегі маңызы туралы не білесіңдер?

2.Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы неде?

3. Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәнінің ғылыми негізі

Ұсынылған әдебиеттер

1.Аймағанбетова.К. Айналамен балаларды таныстыру. «Балауса баспасы» Алматы 2003ж

2.Аймағанбетова.Қ.Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқытудың теориялық негізі «Балауса баспасы».Алматы 2003ж

3.Павлович.С.А. идр.Табиғат тану негіздері мен методикасы. «Мектеп»Алматы