I Рубежный контроль.


1Табиғаттың адам өміріндегі маңызы туралы не білесіңдер?

2.Қоршаған ортамен балаларды таныстырудың оқу тәрбиелік маңызы неде?

3. Айналамен балаларды таныстыру әдістемесі пәнінің ғылыми негізі

4. Өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы неде?

5. Өсімдіктің вегетативтік органдарына не жатады?

6.Өсімдіктің генеративтік органдарына не жатады?

7.Жер бетіндегі өсімдік әлемінің дамуы туралы не білесіздер?

8.Төменгі сатыдағы өсімдіктердің негізгі систематикалық топ өкілдерін сипатта?

9.Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің негізгі систематикалық топ өкілдерін сипатта

10.Флора туралы түсінік беріңіз?

11.Өсімдіктер бірлестігі құрылымы туралы не білесіздер?

12.Негізгі өсімдік бірлестігіне сипаттама беріңіз?

13.Өсімдік бірлестігінің табиғи аймақтар бойынша таралу заңдылықтарын қалай түсіндіруге болады.

14.Қарапайымдылар типі неше класқа бөлінеді?

15.Құрттар типіне сипаттама беріңіз

16.Моллюскілер типіне сипаттама беріңіз?

17.Шаян тәрізділер, Өрмекші тәрізділер, Көп аяқтылар, Насекомдар кластары ерекшеліктерін атап көрсет?                                      .
18.Дөңгелек ауыздылар кімдер жатады?

19.Балықтар қандай кластарға бөлінеді?

20.Қос мекенділер негізгі өкілдері?

21.Бауырымен жорғалаушылар типіне қандай кластар бірігеді

22.Құстар қандай топтарғабөлінеді