3.СОӨЖ Тақырып атауы Өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігі


Өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігі

Жалаңаш  тұкымдылар   бөлімі - Gутпоsрerі-matophuta

Сабақтың максаты: Қылқан жапыракты  өсімдік - қарағайдың морфологиялық құрылысындағы және даму кезеңіндегі ерекшеліктерімен танысу.

Тапсырма

1.Қылкан жапыракты өсімдіктердің, кеппешөптерінің балқарғайдың, аршаның,   қарағайдың,   шыршаның   өркендеріндегі қылкандарының (жапырақ) пішінін, мөлшерін, өркенге орналасу тәртібін қарау. Сызғышпен ұзындығын өлшеу.

2.Қарағайдың   кеппе   шөбінен   аталык,   аналық   бүрлерін анықтап, сипаттама беру.

3.Қарағайдың аталық бүрінің тұрақты препаратынан, аталық ұрықшасындағы ерекшеліктерді анықтап, суретін салу.

4.Қарағай тозаңдарын құрғақ күйінде микроскоппен  қарап, тозаңның пішінін, ауа қапшыктарын қарау.

5. Қарағай бүршігінен тұқым құрылысын қарау.

6.Кітаптан,   кестеден   қарағайдың   даму   кезенінің   суретін салып, схемасын жазып көрсету,

7.Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау.

Сұрақтар

1.Жалаңаш тұкымды өсімдіктерді жоғары споралы өсімдіктерден қандай белгілері арқылы айыруға болады?

2.Жалаңаш тұкымдылардың қандай белгілері жоғары  споралы өсімдіктерге ұксас болып келеді.

3.Қарағайдың тіршілік кезеңі қалай өтеді?

4.Қарағайдың аталық және аналық   бүрлерінің құрылысында қандай ерекшеліктер бар?

5.Қарағайдың аталық және аналық гаметофиттері калай пайда болады?

6.Тұқым бүрінің құрылысына сипаттама беріңдер.

7.Тұқым қалай пайда болады және қандай құрылысты   болып келеді?

8.Тұқымды  өсімдіктердің   пайда  болуы   эволюциялық  дамуда қандай маңызы бар?

Есеп беру формасы жазбаша конспект

Жұмысты орындау  тәртібі Тапсырманы орындау барысында, жазбаша түсінік бере отырып, сызба, кесиелер арқылы тұжырымдау

Таратпа материал 

Қарағайдың даму циклін түсіндір

Әдебиеттер тізімі

1. Гарибова Л.В, Дундин Ю.К, КоптяеваТ.Ф, ФилинВ.Р.. Водоросли, лишайнйки и мохообразные СССР. Издательство Мысль Москва 1978.

2.Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы-1972ж.

3.  Комарницкий Н. А, Кудряшов Л. В, Уранов А.А. Ботаника Систематика растений М., 1975.

4. Комарницкий Н.А. , КудряшовЛ.В. Ботаника. Систематика растений. М., 1975

5.Хржановский В.Г., Прянишникова 3. Д. И др. Практический курс ботаники. М., 1963 г.

6.Тихомиров В.Н.,  Чистякова О.Н. Главнейшие порядки покрытосеменных растений. Изд. Московского университета., 1986 г.