5.Тақырып атауы Өсімдіктің адам өміріндегі маңызы


Сабақтың мақсаты Мәдени және жабайы өсімдіктердің адам өміріндегі маңызы,олардың халық шаруашылығындағы алтын орны, жабайы өсімдіктерді мәдениелендірі мәселелерімен танысу

Тапсырма.

Астық тұқымдас дақылдардың негізгі өкілдерінің морфологиялық. биологиялық ерекшеліктері және өсіру жолдары мен танысу

Сұрақтар

1.Бұршақ тұқымдас дақылдардың халық шаруашылығындағы ерекше орын алатындары атап, оларға сипаттама беріңіз

2.Техникалық дақылдардың халық шаруашылығындағы ерекше орын алатындары атап, оларға сипаттама беріңіз

3.Көкеніс дақылдардың халық шаруашылығындағы ерекше орын алатындары атап, оларға сипаттама беріңіз

4.Жеміс жидек дақылдардың халық шаруашылығындағы ерекше орын алатындары атап, оларға сипаттама беріңіз

Есеп беру формасы жазбаша

Жұмысты орындау  тәртібі Берілген тапсырманы жазбаша орындау, схемалар, сурет салу

Таратпа материал

 

                                                                                                                             18-ші кесте

Дақылдар атаулары

Морфологиялық ерекшелігі

Өсіру технологиясы

Тамыржүйесі

жапырагы

Гүл шоғыры

Тұқымды әзірлеу

Топырақ өңдеу

Себу

өнімді жинау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

1.Сағындыков.Ж. Өсімдіктер географиясы Алматы 2001ж

2. Комарницкий Н.А. , КудряшовЛ.В. Ботаника. Систематика растений. М., 1975

3..Хржановский В.Г., Прянишникова 3. Д. И др. Практический курс ботаники. М., 1963 г.

4.Тихомиров В.Н.,  Чистякова О.Н. Главнейшие порядки покрытосеменных

5.Мұхитдинов.Б.Геоботаника Алматы Қазақ Ұлттық Университеті 2001ж