Тақырып атауы Жануарлар экологиясы негіздері


Сабақтың мақсаты Қоршаған орта факторлары және олардың жануарлар тіршілігіне тигізетін әсерімен танысу

Тапсырма

1.Климаттық факторлар-жарық, температура,ылғал,ауа;

2.Топырақтың экологиялық ролі;

3.Рельефтің экологиялық ролінің маңыздылығын түсіндіру

Сұрақтар

1.Жарыққа қатысты жануарлардың топтасу түрлерін ата?

2.Температураға  қатысты жануарлардың топтасу түрлерін ата?

3.Топыраққа қатысты жануарлардың топтасу түрлерін ата?

4.Ылғалға қатысты жануарлардың топтасу түрлерін ата?

Есеп беру формасы жазбаша

Жұмысты орындау  тәртібі Берілген тапсырмаға жазбаша конспект түрінде орындау

Таратпа материал  

Өсімдіктердің экологиялық топтарын көрсету

                                                                                                                                  19-ші кесте

Экологиялық факторлар

Жануарлардыңтоптастырылу түрлері

Жарық

Температура

Ылғал

Рельеф

Топырақ

Ұсынылған әдебиеттер

1.Догель В.А. Зоология беспозвоночных. -М: Высшая школа, 1981.

2.Түсіпова К.С. Омыртқасыздар зоологиясы. 1, 2 бөлім. -Алматы: Ғылым, 1999, 2000.

3. Дәуітбаева К.А. Омыртқасыздар зоологиясы. 1, 2, 3, 4 бөлім. Алматы-. «Қазақ университеті» баспасы, 1996, 1997, 1998, 2000.