11. СОӨЖ.Тақырып атауы Өңірдің табиғи аймақтарына кешенді сипаттама беру


Сабақтың мақсаты Семей өңірінің табиғи аймақтарына кешенді сипаттама беру

Тапсырма 1.Қазақстанның әкімшілік картасы бойынша өз өңіріңнің және тұрғылықты мекен-жайдың географиялық координаталарын анықтау.

Өз облысыңыздың солтүстіктен оңтүстікке, батыстан шығысқа созылып жатқан қашықтығын өлшеңіз.

Өз облысыңыздың қандай облыспен шекаралас екенін көрсетіңіз.

Өз облысыңыздың физико-географиялық және әлеуметтік географиялық жағдайына қорытынды жасаңыз.

Мекен-жайыңызға жақын деген теңізбен ара қашықтығын өлшеңі

2.Қазақстанның климаттық картасын пайдалана отырып, өз облысыңыздың қандай климаттық белдеуде жатқаның анықтаңңыз. Картаны талдай отырып өз облысыңыздың территорияларындағы қаңтар және шілде айлары изотермасының жүрісінің  және климаттының бағыты қалай өзгеретінің анықтаңыз. “Климаттың негізігі көрсеткіштері” деген форманы толтырыңыз:

Климаттың негізгі сипаты.

                                                                                                                      27-кесте

Климат көрсеткіштері

Қантар айының орташа температурасы, С

Шілде айының орташа температурасы, С

Жылдық жауын шашін мөлшері, м

Жыл маусымдарының ұзақтылығы

Көктем

Жаз

күз

Қыс

Өз облысыңыздың климатының типіне қорытынды жаса.

3. Атлас карталарын пайдалана отырып, өз облысыңыздың қандай табиғи аймақта орналасқандығын және қандай өсімдік бірлестік типі бар екенін анықтаңыз.

Өз облысыңыздың өсімдік бірлестігін талдап аймақтық және аймаққа жатпайтын өсімдік топтарын және топырақ типтерін анықта. Топырақтың литологиялық құрамға, рельефке және өсімдік бірлестілігіне байланыстылығын түсіндір.

4.Атлас карталарын пайдалана отырып,  өз облысыңыздыңда мекеңдейтін жануарларды атап көрсет.

Сүт қоректілер, құстар, балықтардың түрлерін көрсетіп, олардың Қызыл кітапқа еңген түрлерін анықта.

Сұрақтар

1.Семей өңірі қандай табиғи аймақтарға бөлінеді?

2.Топырақ тип ерекшелігі?

3.Өсімдіктер мен жануарлар дүнесі ерекшелігі?

Есеп беру формасы Ауызша

Жұмысты орындау  тәртібі Тапсырманы контурлық карта бойынша орындау қажет

Таратпа материал

(Өз облысыңыздың өзендерінің қоректену  көзі)   деген шеңберлі диаграмма сызыңыз.

(Өзен сипаты) деген кестені толтырыңыз:

                                                                                                                     28-ші кесте

Атаулар

Бастауы

Қай бағытта ағады

Қайда құяды

өзеннің еңістігі (ағыс сипаты)

Қоректену көзі

Шаруашылық маңызы

 

 

Әдебиеттер тізімі

1.С.А. Қусаинов Жалпы геоморфология. Алматы. Қазак университеті. 1998.

2.Ж.Н. Мукашев Жалпы жер тану. Оку құралы. Алматы. "Қазак университеті" 2002.

3.М.А. Никонова, П.А. Данилов Землеведение краеведение. М., 2000.

4.М.А. Никонова, П.А. Данилов Практикум по землеведению и краеведению. М., 2001.

5.Боков В.А. и др. Общее землеведение. СПб.,1999.

6.Милькова В.Э. Общее землеведение. М., 1971.

7.Козловский Е.А. Новое о строение земной коры. М.,1998.

8.Шубаев Л.П. Общее землеведение. М.,1977.

9. Неклюкова Жалпы жертану.

 

12. Тақырып Өлкетану

Сабақтың мақсаты Бастауыш мектептердегі өлкетану, жерді зерттеу әдістері мен формалары   танысу

 

Тапсырма

1.Өз облысыңыздың 1: 1600000 масштаб бойынша шекарасын сызып, өзендерді, жер бедері формаларын, пайдалы қазбаларын түсіріңіз.

Өз облысыңыздың жер бедерінің ауытқыу биіктігі кестесін, Қазақстанның және облыстың физикалық карталарына талдау негізінде төменгідей формада толтырыңыз:

                                                                                                                  29-ші кесте

Ең биік нүктесі, м

Ең төменгі нүктесі, м

Биіктіктін ауытқуы, м

2. Әдебиеттерді және Қазақстанның тектоникалық картасын талдай отырып өз облысыңыздың қандай ірі тектоникалық құрылымға орналасқанын көрсетіңіз.

4.“Өз облысыңыздың пайдалы қазбалары” деген форманы толтырыңыз:

                                                                                                                30-ші кесте

Атаулары

Шығу тегі және түзілу уақыты

Кен орны

Шаруашылыққа пайдалану

5.Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып, өз облысыңыздың территорисынан қандай өзендер өтетінін, олар қандай бассейнге жататынын, өзендер ағысының сипатын, өз облысыңыздың климатының өзендердің қоректенуіне тигізетін әсерін түсіндіріңіз

6.Халықтық қоныстану картасын талдай отырып, өз облысыңыздағы қорықтық жайлардың таралу ерекшелігін көрсетіңіз.

Облысқа кіретін қалаларды сипаттау үшін төменгідей формадағы кесте құрастырыңыз.

1)      Аудан орталығы атауы.

2)      Облыс орталығынан қашықтығы, км.

3)      Географиялық жағдайы ерекшелігі.

4)      Қала атуының шығу тегі.

5)      Ұйымдастырылу жылы.

6)      Қаланың шаруашылықтық қызметі.

7.Өз облысыңыздың маманданған өндіріс салаларың көрсет:

·        Өнер кәсіп.

·        Ауыл шаруашылығы, мамандануы.