СӨЖ Тақырыбы Өсімдіктің өсуі және дамуы.Фенологиялық бақылау


Мақсат Студенттердің алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуте дағдыландыру;

Тапсырма Кең таралған астық және көкеніс дақылдардың даму фазаларын атау

Сұрақтар

Есеп беру формасы Ауызша

Орындауға арналған методикалық нұсқау

1.    Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам   оқи   білу,   библиографиялық  дағдылар,   түрлі   анықтама  әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

2.    Біліммен    жемісті    шұғылдану    қолайлы    жағдайларды    (уакыт,    орын,  тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3.   Өздігінен білім алатын адам  нені оқитынын анық біліп, ол  жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4.    Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5.    Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6.   Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7.   Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

Ұсынылған әдебиеттер

1.Ә.Әметов.Ботаника.Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы.Алматы 2002ж

2.Б. Мұхитдинов.,А.Айдосова Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы.Алматы 1998ж

3. Гордеева. Т.Н, Дроздова И.Н и др. Практический курс систематики растений. Москва изд .Просвещение 1986г.