СӨЖ Тақырыбы Өсімдік әлемінің алуан түрлілігі.


Мақсаты: Студенттердің алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуте дағдыландыру;

Тапсырма: Жер бетіне өсімдік түрлерінің таралу ерекшелігін түсіндіру

Сұрақтар

1.Өсімдік географиясы ғылымы немен айналысады?

2.Жер бетінде алғаш пайда болған жоғарғы сатыдағы өсімдіктер?

3.Төменгі сатыдағы өсімдіктер тобы «балдырлар, саңырауқұлақтар,қыналар)

4.Споралы өсімдіктер

5.Жалаңаш тұқымды өсімдіктер

6.Жабық тұқымды өсімдіктер

Есеп беру формасы Ауызша

Орындауға арналған методикалық нұсқау

1.    Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам   оқи   білу,   библиографиялық  дағдылар,   түрлі   анықтама  әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

2.    Біліммен    жемісті    шұғылдану    қолайлы    жағдайларды    (уакыт,    орын,   тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3.   Өздігінен білім алатын адам  нені оқитынын анық біліп, ол  жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4.    Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5.    Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6.   Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7.   Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

Ұсынылған әдебиеттер

1.Ә.Әметов.Ботаника.Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы.Алматы 2002ж

2.Б. Мұхитдинов.,А.Айдосова Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы.Алматы 1998ж

3. Гордеева. Т.Н, Дроздова И.Н и др. Практический курс систематики растений. Москва изд .Просвещение 1986г.

4. Тихомиров В.Н.,  Чистякова О.Н. Главнейшие порядки покрытосеменных растений. Изд. Московского университета., 1986 г.

5. Арыстангалиев С.А., Рамазанов Е.Р. Қазақстан өсімдіктері. Алма-Ата. Изд. Наука 1977 г.

6. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В. и др. Систематика растений. Учпед изд. Москва., 1962 г.