СӨЖ Тақырыбы Моллюскілер типтері


Буынаяқтылар типтері

Мақсат Студенттердің   өздігінен   дербес   жұмыс   істеу,   еңбек   ету   дағдыларын қалыптастыру.

Тапсырма Төменгіде ұсынылған жоспар бойынша реферат жазу

Шаян тәрізділер

Өрмекші тәрізділер

Көп аяқтылар

Насекомдар

Сұрақтар

Шаян тәрізділер класы ерекшелігі, көбею жолы

Өрмекші тәрізділер класы ерекшелігі, көбею жолы

Көп аяқтылар класы ерекшелігі, көбею жолы

Насекомдар класы ерекшелігі, көбею жолы

 

Есеп беру формасы жазбаша

Орындауға арналған методикалық нұсқау

1.    Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам   оқи   білу,   библиографиялық  дағдылар,   түрлі   анықтама  әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

2.    Біліммен    жемісті    шұғылдану    қолайлы    жағдайларды    (уакыт,    орын,   тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3.   Өздігінен білім алатын адам  нені оқитынын анық біліп, ол  жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4.    Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5.    Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6.   Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7.   Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

Ұсынылған әдебиеттер

 

І.Догель В.А. Зоология беспозвоночных. -М: Высшая школа, 1981.

2.Түсіпова К.С. Омыртқасыздар зоологиясы. 1, 2 бөлім. -Алматы: Іылым, 1999, 2000.

3. Дәуітбаева К.А. Омыртқасыздар зоологиясы. 1, 2, 3, 4 бөлім. -Алматы: «Қазақ университеті» баспасы, 1996, 1997, 1998, 2000.

4.Фролова Е.Н. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. -М: Просвещение, 1985.

5. Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. -М:Высшая школа, 1969.