Нормативті сілтемелер


Осы оқу-әдістемелік кешен келесі номативтік құжаттарға сай дайындалған::

-                   ГОСО РК 5.04.019-2011  Жоғары білім.  Бакалавриат. Негізгі қосымшалар;

-                   ГОСО РК 6.08.067-2010 Жоғары білім. Бакалавриат. Мамандық 5В011100- Информатика;

-                   ГОСО РК 5.03.006-2006 Жоғарғы оқу орындарында білімді бағалау және бақылау;

-                   ГОСО РК 5.03.007-2006 Оқу-кәсіби бағдарламалар. Негізгі қосымшалар;

-                   Кредиттік технология бойынша оқуда оқу прецесін ұйымдастырудың талаптары. Бұйрық МОН РК №152 20.04.2011 ж. - нан;

-                   Жоғарғы оқу орндарындағы ағымдық, межелік және қорытынды бақылаудың типтік ережелері. Бұйрық МОН РК №94 16.03.2011 ж. - нан;

Оқу процесін кредиттік технология бойынша ұйымдастыру Пр.01.01/2006.