Студент курсты оқу нәтижесінде білу керек:


тірі организмдер мен тіршілік ортасының арасындағы жалпы заңдылықтарды түсіндіру;

- қоршаған ортаға антропогендік әсер мен байланысты проблеммаларды талқылау;

- табиғатты қорғау қызметтердің нақты міндеттері мен приоритеттерін қарау;

- адам мен табиғаттың біртұтастығын және қоршаған ортаны қорғау қажеттілігін түсіну (әлеуметтік аспектілер).