№ 2 Модуль «Табиғи ресурстар және тиімді табиғатты пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі кездің экологиялық мәселелері. Экодаму мәселелері.»


5

6

Табиғи орта экономикалық дамудың негізі ретінде. Табиғи қорларды басқару. Тұрақты өндіріс және тұтыну. Энергетикалық қарқындылық.

Экодаму мәселелері.

2

2

5

6

Биосфераның ғаламдық экологиялық мәселелері: атмосфераның, топырақтың Әлемдік мұхиттың ғаламдық ластануы. Экологиялық жағдай және экологиялық дағдарыс.

Әлеуметтік – экологиялық мәселелер: халық өсуі, қорлық дағдарыс, генофонд өзгеруі, орта жалпы қарсылығының ұлғаюы, әсерлердің жаңа түрлері.

3

3

5

6

7

8

Тұрақты өндіріс және тұтыну. Өндіріс және тұтыну экологизациясы. Қорларды сақтау және аз қалдықсыз технологиялар. Экологиялық таза өнім. Экоинновациялар.

Жылу эффектісін моделдеу. Қышқыл жаңбырлардың әсерін зерттеу.

Адам экологиясы. Экологиялық жағдай және адам денсаулығы

Кедейлікті бағаудың интегралдық көрсеткіштері. Кедей халықтың үлесі. Кедейлік тереңділігінің көрсеткіші. «Кедейлік өткірлігінің» көрсеткіші. Фостера-Грира-Торбека класының көрсеткіштері. Қазақстанда кедейлік мәселесі.

3

2

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

Демографиялық дағдарыс және оның зардаптары.

Әр түрлі дәрежеде тұрақты дамудың саясаты мен стратегиялары.

Аймақтық деңгейде тұрақты дамудың саясаты мен стратегиялары.

Жергілікті деңгейде тұрақты дамудың саясаты мен стратегиялары.

Қоршаған орта ластануының генетикалық зардаптары.

Салауатты өмір салты мен деңсаулықты қорғауды қалыптастыру приориттері мен стратегиялары.

Ұлттық және мәдени салттарында тұрақты даму принциптері.

5

5

5

5

5

5