2.5 Курс бойынша СӨЖ тапсырмалары


Тақырыбы, сағаттардың саны

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1 Модуль

1

Экологиялық білімдердің қалыптасуы және дамуының қысқаша тарихы.

Реферат

2 апта

2

Экожүйеде энергия ағымы және химиялық элементтердің айналымы.

Ашық жазба конспект

3 апта

3

Өсімдік және жануарлар әлемінің алуандығы. Негізгі құрлық және су экожүйелері.

30 сөзден тұратын сөзжұмбақ

4 апта

4

Қазақстан қорықтары.

Қоршаған орта мониторингі.

Буклет

5 апта

5

Экологиялық мониторингтің ұйымдасуының және қоршаған орта жағдайын бақылаудың негізгі жолдары.

Тезистік конспект, глоссарий, ауызша жауап

6-7 апта

2 Модуль:

6

Демографиялық дағдарыс және оның зардаптары.

Тезистік конспект

8 апта

7

Әр түрлі дәрежеде тұрақты дамудың саясаты мен стратегиялары.

Тезистік конспект

9 апта

8

Аймақтық деңгейде тұрақты дамудың саясаты мен стратегиялары.

Тезистік конспект

10 апта

9

Жергілікті деңгейде тұрақты дамудың саясаты мен стратегиялары.

Тезистік конспект

11 апта

10

Қоршаған орта ластануының генетикалық зардаптары.

Реферат қорғау

12 апта

11

Салауатты өмір салты мен деңсаулықты қорғауды қалыптастыру приориттері мен стратегиялары.

Буклет қорғау

13 апта

12

Ұлттық және мәдени салттарында тұрақты даму принциптері.

Реферат қорғау

14 апта