III. СӨЖ тапсырмаларының жоспарлары


Курс бойынша СӨЖ бақылау жұмысын орындауға және тапсыруға бағытталған.

1. «Экологиялық білімдерінің қалыптасуы мен дамуының қысқа тарихы» тақырыбына реферат жазу және қорғау.

2. «Экологиялық жүйеде химиялық элементерінің энергия ағысы мен айналымы» тақырыбына ашық конспект жазу және қорғау.

3. «Өсімдік және жануарлар әлемінің алуандылығы. Негізгі құрлық және су экожүйелері» тақырыбына сөзжұмбақ құру (30 сөзден кем емес) және қорғау.

4. «Қазақстан қорықтары» тақырыбына буклет құру және қорғау.

5. «Қоршаған орта мониторингі. Қоршаған орта жағдайының экологиялық мониторингі мен бақылауын ұйымдастырудың негізгі жолдары.» тақырыбына тезистік конспект және глоссарий құру және қорғау.

6. «Демографиялық дағдарыс және оның зардаптары» тақырыбына тезистік конспект құру және ауызша қорғау.

7. «ТД бойынша әр түрлі дәрежедегі саясат пен стратегиялар: ғаламдық, аймақтық, ұлттық және жергілікті. Ғаламдық деңгейі – БҰҰ қоршаған орта туралы Бірінші конференциясының Декларациясы (Стокгольм, 1972 ж.), Брундтланд баяндамасы, 1987 ж. Бүкіл әлемдік саммиттер Рио-де-Жанейро (1992) және Йоханнесбург (2002). Мыңылдық саммит: «Мыңжылдық даму мақсаттары»» тақырыбына тезистік конспект құру және ауызша қорғау.

8. «Аймақтық деңгей. Балтық аймақ (ВаШс-21) Күн тәртібінде - 21. ТД стратегиялары мен принциптері. Евробірлестік ТД Стратегиясы, 2001 ж. ТД Орта-Азиаялық Инициативасы» тақырыбына тезистік конспект құру және ауызша қорғау.

9. «Жергілікті деңгей. 2007-2024 жж. ТД ҚР көшу Стратегиясы. Европалық қалалар ТД Хартиясы (Ольборг қ., Дания. 27 мамыр 1994 ж.). Тұрақты қалалар» тақырыбына тезистік конспект құру және ауызша қорғау.

10. «Қоршаған орта ластануынан генетикалық зардаптары» тақырыбына реферат жазу және ауызша қорғау.

11. «Салауатты өмір салты мен деңсаулықты қорғауды қалыптастыру приориттері мен стратегиялары. » тақырыбына буклет құру және қорғау .

12. «Ұлттық және мәдени салттарында тұрақты даму принциптері.» тақырыбына реферат жазу және ауызша қорғау.

8. Курстың форматы

«Экология және тұрақты даму» пәні қашықтықтан оқитын топтарға арналған. Барлық материалдар модульдерге бөліне отырып ұсынылады. Берілген мәліметтер бойынша екі жақты байланыс орнатылады.

9. Курстың саясаты мен процедурасы пәнді оқыту процессінде студенттерге қойылатын келесі административтік талаптарды көрсетеді (балл түрінде):

  Қалып келу  - 0,5 – 1,0                                         Сабаққа қатыспау - 1,0 – 4,0

  Аудиторияда тәртібі  - 0,5 – 1,0                         Жұмыстарды кешігіп орындау  - 2,0

9.1.    Курстың компоненттеріне және оқып-үйренуге қойылатын негізгі талаптар:

-         Студент сабаққа қатысуы, зертханалық жұмыстар мен ОСӨЖ талаптарын орындауда белсенділік танытуы тиіс;

-         Дәріс сабақтарында конспект жазып, мұқият тыңдап, тәртіп бқзбауы қажет;

-         Зертханалық жұмысқа тек ақ халатпен келуі қажет;

9.2.    Сабақта өзін-өзі ұстау ережесі:

-         Кешікпеуі, аудиторияға қоңырауға дейңн кіруі қажет;

-         Сырт киімін гардеробқа тапсыруы қажет;

-         Сабақ кезінде ұялы телефонын сөндіруі қажет;

-         Зертханалық сабақтарда ақ халатта болуы қажет;

-         Таратпа материалды ұқыпты қолдануы (бүктемеу, жыртпау) қажет;

-         Оқытушы жағынан консультация қажет болған жағдайда қолын көтеруі қажет;

-         Сабақ кезінде сұрануға және аудиториядан шығуға рұқсат етілмейді;:

10. Бағалау критериі

Бекітілген мерзімнен кейін тапсырылған студенттер тапсырмалары қабылданбайды.

Бағалардың % бойынша шкаласы

Әріптік жүйеде бағалау

Ұпаймен сандық эквиваленті

Дәстүрлі жүйемен бағалау

95-100

А

4,0

Өте  жақсы

90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

Жақсы

80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

Қанағаттанарлық

65-69

С

2,0

60-64

С-

1,67

55-59

D+

1,33

50-54

D

1,0

0-49

F

0

Қанағаттанғысыз

Тәртіпті бұзу немесе жұмыстарды тапсыру мерзімінен ауытқу үшін айыппұл салынады:

o       Кешігу  0,5 балл азайту

o       Дәріс сабағын босату  1 балл азайту

o       Зертханалық сабақтарды босату   2 балл азайту

o       Жұмысты уақытылы тапсырмаубағасын 1 баллға кеміту

Рейтинг – шкаласы

Бақылау формалары

Баллдары

Дәріске қатысу

15(15 х 1 б.)

Практикалық сабақта жұмыс

24 (6 х 4 б.)

СӨЖ орындалуы

27 (9 х 3 б.)

ОСӨЖ орындалуы

24 (8 х 3 б.)

Барлығы

90 б.