11.Студенттердің білімін бақылау


1.     Студенттердің білімін тест арқылы бақылау.

2.     Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, кеңес жүргізу.

3.     Бақылау жұмысты орындау.

4.     Есеп шығару.

5.     Реферат жазу.

6.     Графикалық ақпараттарды бейнелеу.

7.     Мулътимедиа ақпараттарды бейнелеу