12. Оқу процесінің және қашықтықтан консультация берудің графигі


Курс

Семестр

Дәріс

Практика-лық

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлы-ғы

Бақылау формасы

1

2

15

15

15

45

90

Емтихан

Пререквизиттер: ботаника, зоология, жалпы биология, химия, физика, математика.

Постреквизиттер: Студент оқылатын ақпаратты қамту міндетті, алынған теориялық экологиялық білімдерді және істеу білуді практикада қолдануға, бақылауға, салыстыруға міндетті; білімді маман болу кере

Оқытушы туралы мәлімет

Сапарова Гульнара Сиқымбайқызы

Биология ғылымдарының кандидаты, экология және география кафедрасының доценті

Кафедраның орналасу орны – № 3 ғимарат, жаратылыстық ғылымдар факультеті

            

Пәннің оқытылу есептері:

Студент курсты оқу нәтижесінде білу керек:

тірі организмдер мен тіршілік ортасының арасындағы жалпы заңдылықтарды түсіндіру;

- қоршаған ортаға антропогендік әсер мен байланысты проблеммаларды талқылау;

- табиғатты қорғау қызметтердің нақты міндеттері мен приоритеттерін қарау;

- адам мен табиғаттың біртұтастығын және қоршаған ортаны қорғау қажеттілігін түсіну (әлеуметтік аспектілер).