Практикалык сабақ № 2 «Кіріспе. Экология пәні, бағыттары және есептері. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология. Тірі ағзаға абиотикалык факторлардың әсері.»


Максаты: практикалык тапсырмаларды жеке түрде орындап теориялық білімдерді бекіту.

2. Тапсырма. Келесі терминдердің глоссарийін кұрастыру және қоргау: экология ғылымының түсінігі, пәні, мақсаты, есептері, әдістері, экология ғылымының бөлімдері (жалпы экология, қолданбалы экология, биологиялык экология, адам экологиясы, әлеуметтік экология, географиялык экология, медициналык экология), экологиялык дағдарыс, глобализация процесі, тіршілік, ағза, түр, дарак, популяция, кауымдастык, биоценоз, фитоценоз, зооценоз, микробоценоз, биотоп, биогеоценоз, экожуйс, биосфера, экосфера, ноосфера, аутэкология, демэкология, синэкология.

3. Тапсырма. «Экология ғылымынын даму тарихы» такырыбына тезистік конспект құрастыру.