4. Ұсынылған әдебиеттер және қорлар


Нормативті-құқықтық актілер:

1.     Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 ж.

2.     Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы “ Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы” 16.12.1991.

3.     Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы “Қазақстан Республикасының сот жуйесі және судьялардың мәртебесі туралы” 25.12.2000.

4.     Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы “Қазақстан Республикасының Президенті туралы” 28.12.1995

5.     Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы “Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы” 18.12.1995.

6.     Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы “Республикалық референдум туралы” 02.11.1995.

7.     Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы “Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” 28.12.1995.

8.     «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР заңы. 23.07.1999.

9.     «Неке және отбасы туралы» ҚР заңы. 17.12.1998.

10.                  «Қазақстан Республикасындағы Еңбек туралы» заңы. 10.12.1999.

11.                  Қазақстан Республикасының Президентінің заң күші бар Жарлығы “Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы” 29.12.1995.

12.                 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 16.07. 1997.

13.                 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы бөлім) 17.12.1994.

14.                 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (ерекше бөлім) 01.07.1999.

15.                 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі. 30.01.2001.

16.                 Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі. 13.07.1999.

17.                 Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі. 13.12.1997

18.                 Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексі. 13.12.1997.

19.                 Бюджетке төленетін салық және міндетті төлемдер туралы.12.06.2001.

20.                 Қазақстан Республикасының Жер кодексі. 20.06.2003.

21.                 Қазақстан Республикасының Су кодексі. 17.07.2003.

22.                 Қазақстан Республикасының Орман кодексі. 08.07.2003.

23.                 Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілер туралы заңы. 24.03.1998.

Ұсынылатын әдебиетер тізімі:

1.     Сапарғалиев Ғ. Мемлекет және құқық теориясы.-Алматы,1998

2.     Жоламанов І.Д.,Мұхтаров А.І., Түкелов А.Н. Мемлекет және құқық теориясы.-Алматы,1999

3.     Ғ. Сапарғалиев ҚР Конституциялық құқығы, Алматы-2004

4.     Венгеров А.Б. Теория государства и права.-М.,1998

5.     Комаров С.А. Общая теория государства и права.-М.,1998

6.     Теория государства и теория/Под ред.Н.И. Матузова.-М.,1997

7.     Ашитов З.О. Егемен Қазақстанның құқығы.-А.,1997

8.     Төлеуғалиев Ғ.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы: Оқулық.1-том.-Алматы,2001

9.     Алғабаев А.Н. Қылмыстық құқық.-А.,1998

10.        Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы: Жалпы бөлім.-Алматы,2001

11.        Гражданское право.Т.1: Учебник/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.,2000

12.        Сапаргалиев Г.С. Заң терминдерінің сөздігі. Алматы: Жеті Жарғы, 1997.

13.         Заманов С.З. Конститутция и Парламент Республика Казахстан.-А.,1998

14.        Черняков А.Л. Конститутционное право Республика Казахстан :Проблемы теории и практики.-А.,1997

15.         Гражданское право. Ч.1: Практикум/Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева.-М.,2000

16.         Трудовое право/Под ред. О.В. Смирнова.-М.,1998

17.         Е. Баянов. ҚР мемлекеті мен құқығының негіздері,-Алматы-2003