5. Пән мазмұны, модульдерге бөлінуі


 №
1 модуль.  Мемлекет ұғымы және мәні 
 2 модуль .Қоғамда құқықтың алатын орны. 
3 модуль. Конституциялық құқық -Қазақстан Республикасының маңызды құқық саласы ретінде. 
4,5  модуль. Мемлекеттік биліктің жүйесі және мемлекеттік қызмет 
6 модуль.  Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары мен соты.  
7 модуль. Қазақстан Рееспубликасының сайлау жүйесі 
8 модуль. ҚР еңбек құқығының негіздері. 
9,10 модуль. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. 
11 модуль. Отбасы құқығының негіздері 
12 модуль. Әкімшілік құқықтың негіздері 
13 модуль. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы ретінде 
14 модуль. Экология құқығының негіздері 
15 модуль.  Халықаралық құқықтың негіздері.