11. Студенттердің білімдерін бағалау


Ағымды бақылау:
·        бағдарламадағы тақырып бойынша өз көз – қарасын блдіру;
·        ситуациялық жағдайларды шешу;
·        жазба жұмыстарын, тесттер, рефераттар, бақылау жұмыстарын орындау;
·        пән бойынша сөз жұмбақ құрастыру;
·        іс ойыны;
·        рубежді бақылау.
 
Қорытынды бақылау:
·        аттестация;

·        емтихан.