Талқылау сұрақтары


1.     Мемлекеттің мәнін түсіндіріп беріңіз?
2.     Мемлекет  туралы анықтамаға  талдау жасаңыз.
3.     Мемлекеттің негізгі белгілерін атап беріңіз?
4.     Мемлекеттің қосымша белгілерін атаңыз.
5.     Мемлекеттік биліктің ерекшелігін  анықтап беріңіз.
 
Тапсырма нысаны:  Тақырып бойынша кесте құрастыру.
 
Ұсынылған әдебиеттер:
1.     Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учебное пособие.-Алматы, Жеты Жарғы, 2003.
2.     Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного строя Республики Казахстан. – Алматы, 1997.
3.     Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. Авторлар алқасы: Жоламанов Ж., Таукелов А.Н., Мұхтарова А.К., Алматы, 1998.
4.     Сапарғалиев Ғ. Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы,1998.
5.     Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. Егемен Қазақстанның құқы. Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2000. – 266 б.
6.     Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. Қазақстан  Республикасының құқық негіздері. Алматы: Жеті жарғы, 2000. - 256 б.
7.     Баққұлов С. Құқық негіздері. Оқулық. Алматы :2004.  – 248 б.

8.     Баянов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 б.