Талқылау сұрақтары


1.     Конституциялық құқықтың зерттеу аясын атаңыз?

2.     Конституциялық құқықтың құқық саласының негізгі бастамасы екенін дәлелдеңіз?

3.     ҚР Конституциялық құқығының қайнар көздерін атаңыз?

4.     Өзіңіздің конституциялық құқықтарыңызға сипаттама беріңіз?

Тапсырма нысаны:  Тақырып бойынша кесте құрастыру.

Ұсынылған әдебиеттер:

1.     Сапарғалиев Ғ. Қазақстан  Республикасының конституциялық құқығы. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 480б.

2.     Амандықова С.Қ. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: Оқу құралы. – Астана: Фолиант. 2001. – 176б.

3.     Сапарғалиев Ғ. Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы,1998.