Талқылау сұрақтары


 Талқылау сұрақтары:

1.     Сайлау құқығы және сайлау жүйесі деген ұғымдардың мағынасы неде?

2.     ҚР сайлау жүйесіне жалпы сипаттама беріңіз?

3.     Сайлау органдарының құзіреттілігіне тоқталыңыз?

4.     Сайлау жүйесін реттейтін нормаларды атаңыз?

Ұсынылған әдебиеттер:

1.     Баққұлов С. Құқық негіздері. Оқулық. Алматы :2004.  – 248 б.

2.     Баянов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 б.

3.     Бикенов М.А. Демократизация политического процесса в Республики Казахстан. – Астана: Акад. Гос. службы, 2003. – 210 с.

4.     Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2004. – 106 б.

5.     Даниленко Г.М. Международная защита прав человека: Вводный курс. Учебное пособие. Москва: Юрист, 2000. – с.256.

6.     Дулатбеков Н.О. Мемлекет және құқық негіздері. Оқу құралы. Астана: Фолиант, 2001. – 252 б.