Талқылау сұрақтары


1. Әкімшілік құқықтың реттеушілік қызметі деген не?
2. Әкімшілік құқықтық нормаларды атаңыз?
3. Әкімшілік құқықбұзушылық дегенді қалай түсінесіз?
4. ҚР «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» Кодексіне ішкі жіне сыртқы талдау жасаңыз.
 
Тапсырма нысаны:  Тақырып бойынша кесте құрастыру.
 
Ұсынылған әдебиеттер:
1. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Академиялық курс. Алматы, «КазГУ Баспа үйі» ЖШС,-2003,-284бет.
2. Бахрах Д.Н. Административное право.М.:БЕК,»1993.Қазақстан Республикасының Заңы.
3. «Әкімшілік процедулар туралы» 
4. Таранов А.А. Коментарий к Кодексу об административных правонарушениях, в двух книгах. Алматы. Норма-К.2002.
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: 1998.
6. Канаров С.А. Общая теория государства и права. М.: 1997.