Талқылау сұрақтары


 1. Экологиялық құқық қандай қатынастарды реттейді?

2. Экологиялық құқықтың қайнар көздерін атаңыз.
3. Экологиялық  құқықтың жүйесін не құрайды?
 
Тапсырма нысаны:  Тақырып бойынша кесте құрастыру.
 
Ұсынылған әдебиеттер:
1. Қазақстан  Республикасының Конституциясы. Алматы: Юрист, 2007.  
2. «Қазақстан – 2030». – Алматы: ЮРИСТ, 2005. – 152б.
3. Адам құқықтарының баршаға ортақ Декларациясы.// Қазақстан  ZAMAN. – 2002. – 6 желт. – 4б.
4. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін белгілеу туралы ереже: Қазақстан  Республикасының  Президентінің № 947 жарлығымен бекітілген // ПҮАЖ. – 2002.- № 30. – 4-10б.
5. Ең қымбат қазына-адам.// Егемен Қазақстан.-2002,-22-наурыз.