Талқылау сұрақтары


Талқылау сұрақтары:
1. Халықаралық құқықтың пәні не?
2. Халықаралық құқықтың нормаларына қысқаша сипаттама беріңіз?
3. Халықаралық құқық жұйесіне тоқталыңыз?
4. Қазақстан Республикасының халықаралық жүйедегі алатын орны қандай?
5. Тапсырма нысаны:  Тақырып бойынша кесте құрастыру.
 
Ұсынылған әдебиеттер:
1. Адамдарды сатуға және үшінші тұлғалардың жезөкшелікті пайдалануына қарсы күресі туралы конвенция: Қазақстан  Республикасының  Президентінің 2004ж. 12 қазан № 1460 жарлығымен бекітілген.// ПҮАЖ.- 2004. - № 40. - 3-13б.
2. О соблюдении прав гражданина в РК в  2003 году: Доклад Комиссиии по правам человека при президенте  Республики Казахстан  / Юридическая газета. – 2004.-16 апр. 
3. Положение о Комиссиии по правам человека при президенте  Республики Казахстан: Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003г., № 1040 // Казахстанская правда. – 2003. – 21 марта.
4. Положение об Уполномоченном по правам человека: Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002г. № 947 // СААП РК. – 2002. - №30№ - с.59-65.
5. Положение о Национальном центре по правам человека: Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002г. / Официальная газета. – 2002.- 28 дек. – с.2.