16. Бақылау жұмысты жазудың әдістемелік нұсқауы:


 Бақылау жұмысты  жазудың  мақсаты –  ол студенттің   белгілі бір  мәселені зерттеп, талдау жасап, нәтижеге жете білу. Реферат  келесі талаптарға сай, теориялық мәселелер Қазақстан Республикасының құқық проблемаларымен байланысты болу керек. Ол үшін статистикалық жинақтар, баспасөз материалдарының мәліметтерін қолдану керек. Алған мәліметтерді жүйелеп, кесте, сурет ретінде келтіру. Жинақталып, өңделген ақпараттың баяндалуы, жүргізген жұмыстың нәтежиесі нақты, логикалық жүйеде жазылу керек. Әдебиеттер тізімін дұрыс келтіру.

Бақылау жұмысты  дайындау және орындау тәртібі:
1.Тақырыпты ұсынылған тізімнен таңдап алу;
2. Тақырып бойынша әдебиеттермен танысу
3. Жоспар құру  және  оқытушымен келісу
4.Рәсімдеу  стандартын міндетті түрде сақтау
5.Жұмысты қорғау.
Жұмысты қорғау:
Жұмысты қорғауда студенттің тақырып бойынша білімі анықталады.
Қорғау барысында студент ұсынылған жұмыстың мазмұнын жақсы білу   керек, теориялық және практикалық сипаттағы мәселелерге байланысты сұрақтарға жауап беру.